Vijesti

09.03.2009. 10:48:15 (Javno.com)

Žene u EU

Povodom Međunarodnog dana žena 8. ožujka, statistički ured Europske unije Eurostat objavio je podatke o broju žena u Europskoj uniji, njihovoj starosti, razlikama u plaći između žena i muškaraca, broju žena na fakultetima i u određenim zanimanjima, broju žena koje koriste internet i brojne druge podatke vezane uz razlike među spolovima u EU.

 

Žene zarađuju 17,4% manje od muškaraca

Po podacima za 2008., u EU-27 živi nešto više od 250.000 žena, četvrtina njih ima manje od 25 godina, više od polovice ima između 25 i 64 godine, a gotovo petina starija je od 65.

Najveći postotak žena ispod 25 godina ima Irska (34 posto), te Cipar (32 posto), kao i Francuska, Slovačka i Velika Britanija (30 posto). Najveći postotak žena iznad 65 godina živi u Njemačkoj i Italiji (po 23 posto), a najmanji u Irskoj (12 posto) i na Cipru (13 posto).

Podaci za istu godinu kažu da je u EU-27 bilo 104,8 žena na 100 muškaraca. Više žena od muškaraca ima u svim zemljama članicama Unije, a najveće razlike zabilježene su u Estoniji (117,2 žena na 100 muškaraca), Latviji (116,9 na 100), Litvi (114,8 na 100) i Poljskoj (107 na 100), a najniže su razlike u Irskoj, Malti i Švedskoj.

 Po podacima za 2007., žene su zarađivale 17,4 posto manje od muškaraca. Zemlje s najvećim razlikama u plaćama su Estonija (30,3 posto), Austrija (25,5 posto), Češka, Nizozemska i Slovačka (23,6 posto), a s najmanjim Italija (4,4 posto), Malta (5,2 posto) i Poljska (7,5 posto). Treba međutim reći da u tim zemljama ima i manje zaposlenih žena.

Podaci za 2006. godinu kažu da su tada 41 posto svih liječnika u EU bile žene, dok ih je 1996. bilo 35 posto. Postotak liječnica narastao je između 1996. i 2006. u svim zemljama članicama za koje su podaci dostupni.

Najmanje ih ima na Malti (22 posto) i u Luksemburgu (27 posto), a najviše u Latviji (73 posto), Estoniji (70 posto), Litvi (69 posto) i u Rumunjskoj (68 posto).

Podaci za istu godinu kažu da su 38 posto akademskog osoblja u tercijarnom obrazovanju u EU bile žene, dok ih je 1998. bilo 33 posto. I taj je postotak narastao u osam godina u gotovo svim zemljama članicama.

Najviše ih je 2006. bilo u Latviji, Litvi, Estoniji i Finskoj, a najmanje u Sloveniji, Malti i Italiji.

Gotovo trećina menadžera u EU-27 godine 2007. bile su žene, ali ih i dalje ima manje od muškaraca na tim mjestima u svim zemljama članicama.

Godine 2006. 55 posto svih studenata bile su žene, s tim da ih je najmanje na tehničkih studijima (17 posto), a najviše na profesorskim smjerovima (75 posto).

Više od 80 posto žena u Švedskoj, Nizozemskoj, Danskoj i Finskoj koristi se internetom. Postotak žena koje se koriste internetom bio je 2008. niži od postotka muškaraca u svim zemljama EU, osim u Francuskoj gdje se internetom koristi 72 posto žena i 69 posto muškaraca. Najveća razlika zabilježena je u Luksemburgu na štetu žena - 74 posto žena a 91 posto muškaraca koristi se internetom.

Prosjek u EU 2008. bio je 62 posto za osobe između 16 i 74 godine. Najmanje ih se internetom koristi u Rumunjskoj (31 posto), Grčkoj (36 posto) te u Bugarskoj, Italiji i na Cipru (39 posto).

Tagovi: dan žena, eu, internet, tržište rada

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM