Vijesti

19.05.2009. 12:37:17

Partnerstvo za socijalnu uključenost

Socijalna isključenost je višedimenzionalni proces koji slabi povezanost pojedinca i zajednice. Osobe mogu biti isključene iz pristupa dobrima (npr. pravo na novčanu naknadu) i uslugama (npr. pravo na obrazovanje) te sudjelovanja na tržištu rada, odnosno mogu biti isključene iz ostvarivanja ljudskih i socijalnih prava. Što je više obilježja po kojima je osoba isključena, to ona postaje ranjivija. Uzroci socijalne isključenosti u Hrvatskoj, uz one svojstvene patrijarhalnom društvu kao što su rod, bračni i obiteljski status te seksualna orijentacija, često su povezani nedovoljnom zapošljivosti, niskom obrazovnom razinom, ograničenim mogućnostima zapošljavanja i/ili uskim, odnosno zastarjelim znanjima i sposobnostima. Česta je posljedica dugotrajna nezaposlenost i ovisnost o sustavu socijalne skrbi. S povećanim rizikom socijalne isključenosti posebice se suočavaju osobe s posebnim potrebama (invaliditetom), beskućnici, starije osobe, žene, žrtve obiteljskog nasilja, Romi, bivši zatvorenici, liječeni ovisnici, izbjeglice i prognanici te dio stanovnika u područjima od posebne državne skrbi.

Značajan dio građana Hrvatske u lošem je socijalnom položaju i nema zadovoljavajući pristup javnim dobrima i uslugama, a zbog recesije, povećanja nezaposlenosti i proračunskih problema može se očekivati daljnje pogoršanje socijalne slike. Niz udruženih organizacija pod vodstvom Instituta za javne financije i uz sufinanciranje Europske komisije pokreće projekt Partnerstvo za socijalnu uključenost čiji su glavni ciljevi: poboljšanje koordinacije i suradnje u socijalnoj skrbi, unapređenje zapošljivosti, informiranosti o pravima, dostupnosti pravima, ublažavanje i sprečavanje prezaduženosti građana te usklađivanje ponude i potražnje i bolje socijalno planiranje posebice na nižim razinama vlasti. Projekt je posebice okrenut i oslanjat će se na novinare koji argumentiranim i kvalitetnim izvještavanjem i sami mogu pridonijeti boljem razumijevanju i ublažavanju socijalne isključenosti.

Hrvatska uslijed svjetske gospodarske krize, ali i domaćih poteškoća ima značajan broj osoba kojima prijeti nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost. Može se očekivati da će zbog potreba štednje u sustavu socijalnog osiguranja i skrbi vezanim uz mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zapošljavanje, zaštitu nezaposlenih i socijalnu skrb, te povećanja nezaposlenosti, uslijediti i određeno pogoršanje socijalne slike. Ugrožene skupine građana su manjine, nezaposleni,

Kako je u borbi protiv socijalne isključenosti, potreban multidisciplinaran pristup želja nam je zajednički predložiti i provesti niz aktivnosti za ublažavanje socijalne isključenosti. Institut za javne financije (voditelj projekta), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, udruga ZaMirNET, Forum europskih studenata novinarstva - Hrvatska, udruga Most, udruga osoba s duševnim smetnjama SJAJ, Ženska mreža Hrvatske, Društvo tjelesnih invalida te Savez slobodnih sindikata Slovenije i Savez sindikata Austrije pokreću projekt Partnerstvo za socijalnu uključenost, koji će trajati do kraja 2010. godine. U projektu aktivno sudjeluje i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt se provodi uz financijsku pomoć Europske komisije, Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalne poslove i jednake mogućnosti kroz europski program Progress.

Glavni ciljevi projekta su poboljšanje koordinacije i suradnje svih dionika (vodoravne i okomite) u socijalnoj skrbi, unapređenje zapošljivosti kao preduvjeta za poboljšanje socijalne uključenosti, unapređenje informiranosti o pravima i dostupnosti pravima u sustavu socijalnog osiguranja i skrbi, ublažavanje i prevencija prezaduženosti građana, te usklađivanje ponude i potražnje u sustavu socijalne skrbi kroz socijalno planiranje na nižim razinama vlasti.

Sve informacije i svi proizvodi projekta besplatno će biti dostupni na web stranici projekta www.socijalna-ukljucenost.net

Tagovi: socijalna uključenost, ženska mreža

Vezani članci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM