Vijesti

10.02.2017. 15:18:00 - Libela

Udruga sve za nju

Odgovori na naj鑕规a pitanja o 緄votu s karcinomom dojke u priru鑞iku Pitaj SVE - SVE za NJU

Foto: SVE za NJU

Foto: SVE za NJU

Udruga SVE za NJU predstavila je danas elektroni鑛i priru鑞ik Pitaj SVE – SVE za NJU koji na jednom mjestu objedinjuje naj鑕规a pitanja i odgovore o svim aspektima 緄vota s karcinomom dojke, kako bi se oboljelim 緀nama olak筧lo suo鑑vanje s bole规u i snala緀nje u novim 緄votnim okolnostima. Elektroni鑛i priru鑞ik nastao je uz anga緈an svih zainteresiranih gra餫na i gra餫nki pri 鑕mu je Udruga prikupila vi筫 od 150 pitanja koja se podudaraju s iskustvima njezina svakodnevnog rada s oboljelima i njihovim obiteljima.

U prvo "izdanje" elektroni鑛og priru鑞ika uklju鑕na su ona naj鑕规a, zajedni鑛a pitanja. Cilj je njime obuhvatiti razli鑙ta iskustva, cjelovito informirati i educirati o 緄vljenju s bole规u, osna緄ti oboljele i njihovu okolinu. Rije je o svima dostupnom i preglednom elektroni鑛om priru鑞iku koji 鎒 se s vremenom nadogra餴vati budu鎖 da se kroz rad Udruge svakodnevno razmjenjuju pitanja i odgovori, 箃o prakti鑞e, 箃o emocionalne prirode te je dostupan OVDJE.

"Imam rak. Ho鎢 li umrijeti?; Imam rak dojke. Zna鑙 li to da 鎒 ga dobiti i moja k鎖?; Pro鑙tala sam da najvi筫 緀na umre od raka dojke. Kako mogu saznati koliko mi je vremena ostalo?", samo su neka od pitanja na koja je odgovarao tim Udruge u suradnji sa stru鑞jacima/injama onkolozima/injama. Poseban je doprinos ovoj akciji Pitaj SVE – SVE za NJU dala primarijus dr. sc. Paula Podolski s Klinike za onkologiju KBC Zagreb kroz predavanje Pitaj onkologa, odr綼no u Centru za psiholo筴u pomo.

"Elektroni鑛i priru鑞ik je namijenjen svim 緀nama oboljelim od raka dojke, a posebno svim 緀nama s metastatskim rakom. Unato tome 箃o je rije o te筴oj, neizlje鑙voj bolesti, danas postoje razli鑙ti oblici lije鑕nja, produ緀na su razdoblja do progresije sljede鎒 bolesti te vjerujemo kako 鎒 u budu鎛osti do鎖 lijekovi koji 鎒 omogu鎖ti bolje rezultate lije鑕nja", naglasila je Podolski.

"甧limo zahvaliti svim stru鑞jacima, posebno onkolozima koji nam poma緐 u cilju da doista ponudimo odgovore na筰m korisnicama o 緄votu s rakom. Posebnu smo pozornost u akciji Pitaj SVE – SVE za NJU zapravo posvetili 緀nama s metastatskim rakom koje 緄ve uz bolest, lije鑕 se, ali uz spoznaju da je bolest u neizlje鑙voj fazi. One  do posljednjeg dana zaslu緐ju dostojanstven 緄vot i najbolju skrb, 鑜anovi obitelji zaslu緐ju podr筴u, a mi im kao dru箃vo to moramo omogu鎖ti", istaknula je predsjednica udruge SVE za NJU Almenka Balenovi.

"甧ne s metastatskim rakom su nevidljive u dru箃vu, svi zajedno moramo 鑙niti sve 箃o je mogu鎒 kako bismo to promijenili", istaknula je voditeljica Centra za psiholo筴u pomo Ljiljana Vukota.

Uz predstavljanje elektronskog priru鑞ika Pitaj SVE – SVE za NJU, odr綼na je i svojevrsna simulacija uvodnog razgovora psihologa/inje i pacijentice koja se suo鑑va s dijagnozom raka. Unato tome 箃o svaka 緀na ima svoja osobna pitanja, ona su uglavnom svima zajedni鑛a, pa je iz tog razloga Udruga ovim priru鑞ikom htjela odgovoriti na ona naj鑕规a.

"Ovakav sam razgovor vodila pri dolasku u Udrugu, koju danas nazivam drugim domom. U trenutku kada mi je to najvi筫 bilo potrebno, ovdje su mi pru緄li ruku i pomogli u borbi protiv raka dojke", istaknula je Renata, jedna od korisnica Udruge SVE za NJU.

U Hrvatskoj godi筺je od raka dojke oboli gotovo 2.700 緀na, 箃o upu鎢je na zabrinjavaju鎢 鑙njenicu da 鎒 svakoj desetoj 緀ni u na筼j zemlji tijekom 緄vota biti dijagnosticirana ova vrsta karcinoma. Rije je o pora綼vaju鎜j statistici koja u Hrvatskoj bilje緄 stalni trend rasta iako je stopa izlje鑕nja iznimno visoka u slu鑑jevima ranog otkrivanja i pravodobnog lije鑕nja. No, unato suvremenim metodama lije鑕nja, u Hrvatskoj svake godine premine vi筫 od tisu鎢 緀na koje u饀 u 鑕tvrti stadij bolesti.

Tagovi: karcinom dojke, rak dojke, sve za nju, udruga, 緀ne

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM