“Ima jedna pjesma, gospođo Pusić, ‘A na čemu ste Vi?’. Vi ne možete sjediti i vidim da se smijete. Ima ona jedna pjesma ‘Na čemu ste vi?’ Pa dajte me poslušajte samo sekundu što hoću reći.”

Darko Milinović, Ministar zdravstva i socijalne skrbi u Hrvatskom saboru 5. listopada 2011.