U fokusu

Bolja zaštita LGBTI osoba u BiH kroz izmjene Zakona o zabrani diskriminacije

Bolja zaštita LGBTI osoba u BiH kroz izmjene Zakona o zabrani diskriminacije

Facebook/SOC

Priopćenje Sarajevskog otvorenog centra prenosimo u cijelosti i u izvornom obliku. 

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine (četvrtak, 14.07.2016), Bosna i Hercegovina je konačno dobila unapređen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije.

Kroz ove izmjene zakona seksualna orijentacija i rodni identitet su konačno terminološki ispravno imenovane kao osnove na kojima je zabranjena diskriminacija. Pored toga, kao zabranjeni osnov diskriminacije navedenu su i “spolne karakteristike“, čime BiH postaje prva država u jugoistočnoj Evropi koja kroz svoj sveobuhvatni Zakon o zabrani diskriminacije BiH predviđa i zaštitu interspolnih/intersex osoba od diskriminacije u svim oblastima života. Zakon konačno na pravi način reguliše zaštitu lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih (LGBTI) osobe od diskriminacije.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH donosi i druge novine:

  • eksplicitno navođenje starosne dobi i invaliditeta kao osnova na kojima je zabranjena diskriminacija (član 2),
  • zabranu diskriminacije na osnovu povezanosti sa ugroženom grupom (član 2),
  • poboljšanu definiciju uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja (član 4),
  • definisanje težih oblika diskriminacije (član 4),
  • poboljšanje proceduralnih aspekata zakona, kada govorimo o hitnosti postupka (član 11), posebnim tužbama (član 12), nadležnostima sudova i rokovima (član 13), mjerama osiguranja (član 14), preraspodjeli tereta dokazivanja (član 15), učestvovanju trećih lica (član 16), i kolektivnim tužbama (član 17).

Sarajevski otvoreni centar, kao jedna od vodećih zagovaračkih organizacija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, uzeo je aktivno i lidersko učešće u ovom procesu. Početkom 2015. izradili smo i prezentirali studiju o usklađenosti Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije. U avgustu 2015. radna grupa Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH izradila je i konkretne amandmane na zakon, te smo amandmane na zakon prezentirali ministrici za ljudska prava Semihi Borovac i radnoj grupi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tokom jeseni 2015. uzeli smo aktivno učešće i u javnoj raspravi, te smo bili stalnom kontaktu sa Ministarstvom.

Imajući sve pobrojano na umu, i pored toga što Ministarstvo nije predložilo potpuno usaglašavanje zakona sa pravom Evropske unije, jako smo ponosni što su naši amandmani i argumenti prihvaćeni i što je na osnovu našeg djelovanja zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH unaprijeđen.

U narednom periodu radićemo na promociji i provedbi ovog Zakona, naročito kada govorimo o odredbama koje se odnose na zaštitu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika i zaštite LGBTI osoba od diskriminacije. Već krajem godine objavićemo sveobuhvatni komentar zakona, te ćemo u 2017. realizovati specijalističke obuke za državne službenike_ce, sudije_tkinje i tužitelje_ice.