U fokusu

Europa treba svježe ideje mladih

 Jedna od najmlađih zastupnica ima vrlo jasan politički plan. Emilie Turunen predlaže da inicijativu preuzmu mladi prema kojima je EU bila zatvorena te se zauzima za što veće oslanjanje na zelene ekonomije. – Trebamo promjenu smjera i politike. I to ne samo kozmetičku, površinsku, već stvarno dramatičnu promjenu u promišljanju ekonomskih, socijalnih i ekoloških politika.

Europa treba svježe ideje mladih

  Jedna od najmlađih zastupnica ima vrlo jasan politički plan. Emilie Turunen predlaže da inicijativu preuzmu mladi prema kojima je EU bila zatvorena. Mlada danska zastupnica se zauzima za što veće oslanjanje na zelene ekonomije

– Trebamo promjenu smjera i politike. I to ne samo kozmetičku, površinsku, već stvarno dramatičnu promjenu u promišljanju ekonomskih, socijalnih i ekoloških politika – rekla je Emilie Turunen. Ova 25-godišnja Dankinja jedna je od namlađih zastupnica u Europskom parlamentu u koji je ušla s liste Zelenih. Smata da je EU do sada donosila legislativu koja je često bila neprijateljska prema mlađoj generaciji te ističe kako je došlo vrijeme da Unija postane što otvorenija prema mladima te da ih u što većem broju uključi u procese izrade zakonodavstva.

Zeleno, zeleno, zeleno

Emilie je također najavila da će odlučno raditi na “New Dealu” Zelenih koji traži snažan javni i privatni angažman.

Kad je pak riječ o ulaganjima, danska parlamentarka podsjeća da su postojala ulaganja, ali da nisu bila “zelena.

Potrebno je preokrenuti taj trend”, rekla je Emilie, dodajući da se Europa u ovom trenutku suočava s dvije krize, i to traži promjenu postojeće paradigme.

Ubojice radnih mjesta

Emilie upozorava kako se stalno pojavljuju razni paketi koji bi trebali dovesti do ekonomskog oporavka. “A zašto se ne potrude da budu što zeleniji?” pita se mlada zastupnica dodajući kako se postojeće pakete može slobodno nazvati “ubojicama radnih mjesta”.

Emilie ističe kako ulaganje u zelenu ekonomiju nije šala, to je ulaganje u budućnost. Kad je riječ o pregovorima u okviru UN-a koji bi trebali kulminirati u prosincu na konferenciji u danskom glavnom gradu Kopenhagenu, Emilie smatra da bi EU trebao preuzeti vodeću poziciju.