U fokusu

osnaživanje žena i njihova uloga u održivom razvoju

Libela na zasjedanju Komisije za status žena u New Yorku

Libela na zasjedanju Komisije za status žena u New Yorku

unwomen.org

Komisija za status žena (Commission of the status of women – CSW) održava se u sjedištu Ujedinjenih naroda od 12. do 24. ožujka.  Fokus ovog, šezdesetog saziva Komisije za status žena bit će na osnaživanju žena i njihovoj ulozi u održivom razvoju.

U vremenu održavanja zasjedanja Komisije za status žena na tisuće predstavnika/ca organizacija civilnog društva i delegata/delegatkinja država radit će na osmišljavanju politika i dokumenata koji će unaprijediti ženska prava. Libelina novinarka Marinella Matejčić sudjelovat će kao predstavnica CESI i ASTRA mreže za seksualna i reproduktivna prava žena.

Uoči samog događaja, Internacionalna koalicija za žensko zdravlje (International woman’s health coalition – IWHC) organizirala je trening za pripadnice organizacija civilnog društva Zagovaračke aktivnosti u praksi. Na treningu su sudjelovale aktivistkinje iz cijelog svijeta koje se zalažu za ostvarenje seksualnih i reproduktivnih, a cilj treninga je bio obučiti polaznice o mehanizmima djelovanja CSW-a i kako provoditi uspješne zagovaračke kampanje. 

CSW Komisija za status žena se prvi put okupila u New Yorku, SAD 1947. godine, netom nakon što je UN osnovan. Zadaća CSW-a je pratiti provedbu i implementaciju dokumenata koji osiguravaju određene razine ženskih prava, kao što je Pekinška deklaracija I platforma za akcijuDeklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama, ali biti i aktivna sudionica u stvaranju sličnih naputaka. 

Između 1947. i 1962. godine, Komisija je bila orijentirana ka postizanju određenih standarda i osmišljavanje internacionalnih konvencija kako bi se povisila razina ženskih prava, prvenstveno u smislu uklanjanja različitih diskriminatornih zakonskih odredbi. Također, od strane članica CSW-a je uložen veliki napor da se riječ ‘muškarac’ ne koristi za ‘čovječanstvo’, te od svojih početaka zagovaraju inkluzivan i rodno osjetljivi jezik.

U vremenu održavanja CSW-a na tisuće predstavnika/ca nevladinog sektora i državni/e delegati/kinje nastoje osmisliti politike i dokumente koji će unaprijediti ženska prava.  Hrvatsku delegaciju će predvoditi pomoćnica ministra za multilateralne poslove, Jasna Ognjanovac, a jedna od sudionica eventa bit će I posebna izvjestiteljica za nasilje prem ženama, Dubravka Šimonović.