U fokusu

Prvi modul treninga "Mlade žene mijenjaju svijet"

Mlade žene odlučile su svijet učiniti zdravijim i ravnopravnijim mjestom za život

Mlade žene odlučile su svijet učiniti zdravijim i ravnopravnijim mjestom za život

S.K.

Kažu da na mladima svijet ostaje. Upravo su to uočile i mlade žene iz Hrvatske, BiH i Srbije koje su, svaka u svojoj regiji, odlučile dati svoje doprinose mijenjanju svijeta. Da bi tu misiju uspješno provele u djelo, pobrinule su se Fondacija CURE iz BiH, CESI iz Hrvatske i Autonomni ženski centar iz Srbije, organizirajući niz seminara, treninga i radionica pod nazivom Mlade žene mijenjaju svijet. Trajanje je projekta 15 mjeseci, s početkom od 1.10.2012., zaključno s 31.12.2013. Donatori su projekta UN WOMEN, a u Hrvatskoj i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Dio projekta čine i treninzi o važnim i aktualnim pitanjima rodne ravnopravnosti, seksizma, ženama na tržištu rada i u političkoj participaciji, ali i osnaživanju mladih žena kroz učenje komunikacijskih vještina i asertivnosti u segmentima kojima se bave. Treninzi se održavaju istodobno u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Prva se sesija treninga u Hrvatskoj održala u Tuhelju, u razdoblju od 21.-24.2.2013. Trening je pohađalo 25 djevojaka u dobi od 16-29 godina, a voditeljice prve sesija treninga bile su Nataša Bijelić, Anamarija Tkalčec i Tajana Broz iz CESI-ja te Ivona Beus Richembergh, trenerica programa Žene to mogu.

Gdje se sakrila rodna ravnopravnost, zapitale su se sudionice treninga, koje su zajedno s voditeljicama dale bitan doprinos raspravi o ženskim pravima, stereotipiziranom predstavljanju roda i spola te rodno-uvjetovanom nasilju. Kroz zanimljiva predavanja voditeljica, ali i niz praktičnih zadataka radioničkog tipa, sudionice su sa sobom ponijele nova znanja i spoznaje, ali i bolje se međusobno upoznale i zbližile te dobile priliku staviti se u tuđe cipele i na taj način pokušati pridonijeti boljem razumijevanju svijeta oko nas. Ono što je također bitno za aktivno sudjelovanje mladih žena u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou jest i sposobnost pregovaranja i odupiranja tehnikama dominacije kojima su nerijetko izložene. I pored toga zahtjevnog zadatka koji je pred njima, sudionice nakon prve sesije treninga mogu staviti kvačicu kao znak uspješno savladane prepreke.

Drugi je dio treninga planiran za sredinu travnja, a bit će pretežito vezan uz aktivizam i uvijek prisutne – medije. Sudionice će, kako je najavljeno, osmisliti vlastite projekte i različite akcije koje će uz podršku CESI-ja provesti u svojim lokalnim zajednicama, a kojima je cilj promocija rodne ravnopravnosti. Također, najaktivniji će dio sudionica projekta kroz studijsku posjetu, imati prilike razmijeniti iskustva s mladim lidericama iz Srbije i BiH. Regionalna konferencija za mlade liderice održat će se u Sarajevu za vrijeme festivala ženske umjetnosti PitchWise. Sudionice će imati prilike raspraviti o aktualnim problemima s kojima se susreću, svaka u svojoj zajednici te zajedničkim snagama osmisliti na koje sve načine promovirati rodnu ravnopravnost, s osobitim naglaskom na rad s mladima i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. 

To dakako nije sve. Tijekom treninga, bit će kreirana online platforma za razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi aktivistkinja iz regije, a u svrhu umrežavanja i na taj način, osnaživanja i boljeg povezivanja ovih uspješnih mladih nada. Također, u sklopu čitavog projekta Mlade žene mijenjaju svijet, bit će provedeno i istraživanje usmjereno na analizu legislative i politika, akcijskih planova i ostalih dokumenata koji se vežu uz područje mladih i rodne ravnopravnosti.

Poučene (ne tako dobrim) iskustvom, mlade su žene ovog puta zaista odlučile uzeti konce u svoje ruke i promijeniti svijet u mjesto jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na rod, spol, dob, vjeru i ostale, za osiguranje ljudskih prava, irelevantne kategorije. Na institucijama je demokratskog poretka i demokratskom, civiliziranom društvu u cjelini, da im put ka  promjenama i omoguće.