U fokusu

Mogu li nadležne institucije u ovoj zemlji zaštiti žene i djevojke od nasilnih partnera?

Povodom tragičnog događaja koji se desio sinoć u Pakracu, CESI još jednom upozorava javnost i nadležne institucije na problem nasilja u vezama mladih. Isto tako upozoravaju nadležne institucije na potrebu da se posebno zakonski regulira to pitanje. Priopćenje prenosimo u cjelosti.

Mogu li nadležne institucije u ovoj zemlji zaštiti žene i djevojke od nasilnih partnera?

 

Nakon tragičnog događaja u kojem je mladić bombom raznio sebe i svoju bivšu djevojku želimo još jednom upozoriti javnost i nadležne institucije na problem nasilja u vezama mladih.

Podaci CESI istraživanja (2006) pokazuju da je više od dvije trećine mladih doživjelo da se osoba s kojom su u vezi prema njima nasilno ponašala.

Neosviještenost i neprepoznavanje nasilja, kao i mišljenje da su određeni oblici nasilnog ponašanja ‘normalni’ dio svake veze može dovesti do toga da mladi i dalje toleriraju rizične, nasilne veze i da ne nalaze dovoljno razloga za prekid.

Nikome nije lako napustiti nasilnu vezu, a adolescenticama to može biti još teže jer imaju manje izvora kojima se mogu obratiti, ali i zbog neinformiranih odraslih osoba koje misle da su to samo “dječje svađe”. Mlade žene često ne napuštaju nasilne partnere zbog njihovih ucjena i prijetnji te zbog straha za vlastitu sigurnost.

A kada ga odluče napustiti nasilje često postaje još intenzivnije, može rezultirati fizičkim povredama, pa i smrću.

Problem nasilja u vezi djevojke uglavnom nastoje riješiti same te ne pokušavaju potražiti pomoć relevantnih institucija/organizacija i prijaviti doživljeno nasilje zbog straha, srama, nepovjerenja, te nedostatka relevantnih informacija.

 

Trenutačno je u proceduri donošenje novog Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji koji ne regulira i pitanje nasilja u vezama mladih, a ne postoji neki drugi zakon niti politika koja bi se bavila tim problemom. CESI već niz godina upozorava na potrebu za sustavnim preventivnim programima jer je rad s mladim ljudima koji upravo ulaze u prve veze važan za razvoj kvalitetne veze i prevenciju rodno uvjetovanog nasilja. Isto tako upozoravamo nadležne institucije na potrebu da se posebno zakonski regulira to pitanje koje je potrebno sagledati u širem kontekstu tradicionalnih rodnih uloga i nejednakih društvenih odnosa moći. Sankcioniranje te ozbiljan pristup rješavanju tog problema traži i Pravobraniteljica za djecu u Izvješću o radu za 2008. godinu.

 

Nadamo se da će ovaj tragičan događaj potaknuti relevantne institucije na donošenje zakona koji će pružiti adekvatnu zaštitu i onima koje nisu u braku i izvanbračnim zajednicama te da ćemo konačno shvatiti da je nasilje u vezama mladih ozbiljan društveni problem.