U fokusu

Libela predstavlja

Nedostaju konkretne akcije za poboljšanje života slijepih osoba

Nedostaju konkretne akcije za poboljšanje života slijepih osoba

 Prema podacima WHO-a na svijetu je u 2010. Godini bilo oko 285 milijuna slabovidnih i slijepih osoba, a u Europi oko 28,2 milijuna. U Hrvatskoj prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2010. godini žive 17 222 osobe s oštećenjem vida (broj potpuno slijepih osoba je 3 356). Kao i druge osobe s invaliditetom njihova integracija u društvenu zajednicu nije potpuna, te se često susreću s diskriminacijom. Osobe s oštećenjem vida često se gura na margine društva – slabijeg su obrazovnog statusa, mnogi od njih su nezaposleni, susreću se s mnogim predrasudama, ali i preprekama poput kretanja u prostoru. Osobe s invaliditetom suočavaju se s fizičkim, psihološkim i socijalnim preprekama. Fizičke barijere odnose se na okoliš koji je uređen prema vrijednostima “normalne” populacije. Stambene zgrade, javne ustanove, škole itd. nisu prilagođeni za osobe s invaliditetom. Psihološke barijere odnose se na predrasude, negativne i diskriminacijske stavove, na sažalijevanje itd., a socijalne se odnose na funkcioniranje institucija koje su često rigidne i neelastične u pružanju usluga.

 

Hrvatski savez slijepih

Osobe s invaliditetom često osnivaju organizacije koje djeluju na promicanju prava osoba s invaliditetom, rade na uključivanju tih skupina ljudi u šire društvo, rade na uklanjanju negativnih i stereotipnih stavova koji postoje u društvu i slično. Posebno mjesto u promicanju prava slijepih na području Hrvatske ima 1893. godina kada je Vinko Bek osnovao humanitarno-karitativno “Društvo sv. Vida za podupiranje slijepaca” te je tako započela organizirana skrb za slijepe osobe. 1895. godine Vinko Bek otvara i “Zavod za odgoj slijepe djece”, prvu takvu ustanovu u jugoistočnoj Europi. U “Zavodu za odgoj slijepe djece” školovala se i većina slijepih osoba koje su 16. lipnja 1946. godine osnovale Udruženje slijepih Hrvatske, danas Hrvatski savez slijepih (HSS). Kao svoje misije i vizije HSS navodi:

  • osigurati poštivanje ljudskih prava i ukidanje svih oblika diskriminacije slijepih,
  • poticati i provoditi proaktivnu politiku na području socijalne skrbi uključiv i pružanje neposredne humanitarne pomoći potrebitim slijepim osobama,
  • osigurati praktičnu primjenu najnovijih dostignuća na području obrazovanja, rehabilitacije i zapošljavanja slijepih,
  • djelovati na zaštiti i unapređenju zdravlja slijepih,
  • sudjelovati u unapređenju zaštite okoliša i prostornog uređenja te prilagodbi pojedinih konkretnih rješenja potrebama slijepih osoba,
  • afirmirati slijepe osobe u svim područjima društvenog života,
  • senzibilizirati društvenu javnost za potrebe slijepih,
  • ostvariti punu uključenost slijepih u život zajednice kao njenih različitih, ali ravnopravnih članova.

Svoje misije i vizije HSS provodi kroz niz projekata i programa, osnivaju grupe podrške, tiskaju materijale i publikacije. Više o projektima i programima može se saznati na http://www.savez-slijepih.hr/, a Libela je posjetila Hrvatski savez slijepih i razgovarala o položaju osoba s oštećenjem vida i slijepih osoba u hrvatskom društvu s tajnikom HSS-a, Ivicom Robićem.

Iako je poduzeto mnogo koraka u poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u hrvatskom društvu, pa tako i osoba s oštećenjem vida i slijepih osoba, još je mnogo prostora za pomake. Kako je istaknuo Ivica Robić, skrb države za osobe s oštećenjem vida i slijepe osobe nije u skladu sa stupnjem gospodarske snage zemlje. Jedan od većih problema je činjenica da se doplatak za pomoć i njegu određuje prema uzroku nastanka invaliditeta, a ne prema stupnju invaliditeta, te činjenica da je iznos koji dobivaju slijepe osobe niži i od gospodarski manje razvijenih zemalja. Veliki problem je i pitanje zapošljavanja slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida. Iako postoje poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom, poslodavci se često ne odlučuju na taj korak. Kako smo saznali u razgovoru, prema jednom istraživanju pokazalo se da su poslodavci najmanje skloni zapošljavanju osoba s mentalnom retardacijom, i zatim slijepih osoba. Na uređenju okoliša postoje mnogi pomaci – postoje područja gdje su uređene taktilne staze koje olakšavaju kretanje slijepim i slabovidnim osobama, te postoje prilagođeni zvučni semafori. Također uvedeno je ozvučenje tramvaja. Jedni od bolje uređenih gradova su Zagreb i Rijeka, ali naravno, postoji još mnogo mjesta za napredak. Iako je teško u nekoliko rečenica opisati položaj slijepih i slabovidnih osoba u hrvatskom društvu, može se reći da mnogi pozitivni pomaci postoje. Pa ipak, ono što nedostaje je konkretna akcija kako bi se sustav uredio, te razvoj bolje suradnje pri donošenju zakona i propisa koji direktno utječu na život slijepih i slabovidnih osoba između državnih institucija i HSS-a.

Na poboljšanju položaja slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida rade i četiri povjerenstva HSS-a – povjerenstvo za žene (čiji je zadatak promicanje prava i pomoć slijepim ženama, a svoj rad koordinira u suradnji sa mrežom slijepih žena), povjerenstvo za mlade (koje organizira savjetovanja za mlade, radionice, druženja i ljetne škole), povjerenstvo za školovanje i zapošljavanje (čiji je glavni zadatak pronalaženje novih zanimanja i radnih mjesta, te praćenje zakonskih propisa) i povjerenstvo za informatiku (čiji je zadatak praćenje računalnih tehnologija za slijepe). U nastavku teksta posebice ćemo predstaviti rad povjerenstva za žene.

 

Žene i invaliditet

Društvena diskriminacija po spolu stvarnost je svakoga društva. Žene su općenito u nepovoljnijem položaju u društvu od muškaraca – imaju niže plaće i mirovine, zastupljenije su među nezaposlenom populacijom, a malobrojne na pozicijama moći, poput političke vlasti ili na upravljačkim mjestima u organizacijama. Osim u tzv. “javnoj sferi” žene su često u nepovoljnijem položaju od muškaraca i u “privatnoj sferi” života – zadužene su za kućanske poslove, brigu o starijim i djeci. Žene s invaliditetom nalaze se u još nepovoljnijem položaju. Njihova diskriminacija proizlazi iz njihovih rodnih (žene), fizičkih (invaliditet) te ekonomskih (žene s invaliditetom na tržištu rada) faktora.

Upravo zbog posebne pozicije žena s invaliditetom u društvu važne su organizacije poput Mreže slijepih žena Hrvatske koje rade na promicanju prava slijepih žena i njihovom osnaživanju te većoj integraciji u društvu. Mreža slijepih žena Hrvatske organizira druženje dva puta godišnje, te organizira i ljetno druženje žena. Na susretima slijepih i slabovidnih žena organiziraju se druženja, razgledavanje grada koji je domaćin susreta, sudjelovanje na kulturnim manifestacijama, te sudjelovanje na tematskim radionicama (primjerice, kozmetička radionica pod na­zivom “Zdrav osmijeh slijepe žene”, gdje su slijepe žene edu­cirane o zdravom odnosu pre­ma svom tijelu, predavanje na temu “Zlostavljanje žena i djece”). Osim druženja provode se i mnogi projekti namijenjeni ženama, primjerice, udruga slijepih Karlovačke županije provela je projekt “Slijepa žena-domaćica” čiji je cilj bio educiranje slijepih žena za samostalno obavljanje svakodnevnih kućanskih aktivnosti. Mreža slijepih žena Hrvatske radi i na edukaciji žena za daljnji rad u udrugama slijepih, te potiču njihovo veće uključivanje.

Integracija osoba s invaliditetom u društvo ne treba se zasnivati na sažalijevanju i milosrđu, te održavanju  postojećih predrasuda u društvu. Potrebna je senzibilizacija društva za potrebe i interese osoba s invaliditetom, te osnaživanje samih osoba s invaliditetom. U 2011. godini CESI će uz potporu Delegacije Europske Unije u Hrvatskoj provoditi projekt ‘‘Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida”. Cilj projekta je poticati osnaživanje i uključivanje žena s oštećenjem vida u društvene procese, te podizanje svijesti javnosti o pitanjima koja se tiču žena s invaliditetom. Više o projektu može se saznati OVDJE!