U fokusu

O antidiskriminacijskim zakonima i unapređivanju ravnopravnosti spolova u Međimurskoj županiji

Održana radionica “Jednako vrijedni”

Održana radionica “Jednako vrijedni”

18. i 22. 10. 2012. i Čakovcu su održane su dvije radionice “Jednako vrijedni” u sklopu istoimenog projekta. U sklopu radionica sudionici/ce informirali/e su se o antidiskriminacijskom zakonskom okviru – Zakonu o suzbijanju diskriminacije kao i Zakonu o ravnopravnosti spolova. Osim toga pričali smo o aktivizmu te o načinima na kojima bi aktivnosti koje unapređuju ravnopravnost spolova u Međimurskoj županiji mogli organizirati u seoskim sredinama. Trenerice su bile: Roberta Barat (predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije), Marina Kolar (voditeljica projekta), te Martina Šebrek (dipl. socijalna radnica). Na radionicama je sudjelovalo mnoštvo predstavnika/ca raznih institucija, organizacija i udruga iz Međimurske županije, kao i pojedinaca/ki koji/e bi se željeli/e angažirati i doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici u sudjelovanju i organizaciji ovakvih akcija.

Poseban naglasak stavljen je na mehanizme zaštite koji se mogu koristiti ukoliko nam je neko pravo kršeno, a neke od njih ćemo izdvojiti i ovdje:

Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa bez obzira jesu li izravno oštećene.

Zakon o suzbijanju diskriminacije: ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi: rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi,zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Svatko ima pravo podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju, i to elektroničkim (ombudsman@ombudsman.hr ), telefonskim (01/6303-014) ili pisanim putem (Ured pučkog pravobranitelja, Opatička 4, 10 000 Zagreb).

Ukoliko je riječ o diskriminaciji na osnovu invaliditeta i u određenim slučajevima diskriminaciji na osnovu zdravstvenog stanja prijavu možete podnijeti pravobraniteljici za osobe s invaliditetom.

Ukoliko je riječ o diskriminaciji djece prijavu možete podnijeti pravobranitelju za djecu.

{slika}

Provoditelj projekta podržanog od Ureda za ravnopravnost spolova je Udruga Zora uz partnere Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije. Slijedeće aktivnosti koje planiramo su zajedničko obilježavanje 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na nekoliko mjesta u Međimurskoj županiji, pa ovim putem pozivamo sve udruge koje žele organizirati akciju u svome mjestu da nam se jave kako bi je zajedno organizirali te im dostavili edukativne materijale.