U fokusu

Moderno ropstvo

Ropstvo po pravilima ISIS-a

Ropstvo po pravilima ISIS-a

Moderno ropstvo uzima različite oblike, ali većina robova/ropkinja je prisiljena raditi u tajnosti. Oni koji kontroliraju moderne robove/ropkinje – bilo muškarce prisiljene raditi na tajlandskim ribarskim brodicama, kućne radnike/ce zatočene u kućama njihovih saudijskih poslodavaca/ki, djecu kojoj se naređuje da prose u Senegalu, dužničke radnike/ce u Indiji ili seksualne radnike/ce koje se prodaje na Zapadu – obično izbjegavaju publicitet jer tretiranje ljudskih bića kao puke pokretne imovine može biti procesuirano i prouzročiti moralno zgražanje.

Samoprozvana Islamska država, ili ISIS, je rijetka iznimka. Dok se otvoreno ruga globalnoj zabrani smaknuća bez pravednog suđenja, često s neopisivom okrutnošću, objavila je i namjeru opravdavanja podvrgavanja nemuslimanskih žena i djevojaka seksualnom ropstvu. Njihova izjava nije samo mrtvo slovo na papiru: Human Rights Watch je intervjuirala Yazidi žene i djevojke koje su pobjegle iz ISIS-ovog zatočeništva. Opisale su sustav organiziranog silovanja i seksualnih napada, seksualnog ropstva i prisiljenih brakova.

Izvodi iz ISIS-ovog pamfleta prikazanog ispod – objavljenog na pro – ISIS-ovom Twitter računu i koji se generalno smatra autentičnim – koriste format pitanje/odgovor kako bi postavili pravila za seks sa zatočenim i porobljenim ženama i djevojkama koje nisu muslimanke. Ono što je zapanjujuće jest to što se, u glavama autora, radi o zakonskom aktu. Postavlja se ekstremna interpretacija šerijata, ili muslimanskog zakona. Daleko od čiste raspuštenosti, interpretacija je puna zakonskih zabrana. Unatoč tome, tretirajući zatočene ne-muslimanke na način da su tu da zadovolje seksualne hirove onih koji ih kontroliraju, ISIS odbacuje gotovo univerzalne zabrane protiv ropstva i silovanja.

ISIS-ov pamflet ne znači da njihovi članovi koji porobe i siluju žene nužno djeluju s islamom u glavi. Kao bilo koja nemilosrdna grupa, ISIS nesumnjivo uključuje mnoge koji su privučeni mogućnošću da podjarme druge, bez obzira na racionalizaciju. Opet, trud ISIS-a da opravda svoje ponašanje kroz šerijatski zakon naglašava važnost odbijanja takvog “zakonskog prava”, i to od strane onih kompetentnih za tumačenje islamskog zakona i od strane onih koji imaju  mogućnost provesti kazne u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima.

1. pitanje: što je al – sabi?

 Al – Sabi je žena iz ahl al – harb (naroda u ratu) koja je zatočena od strane muslimana.

2. pitanje: što čini al – sabi dopustivim?

Al – sabi čini dopustivim (tj. ono što čini dopustivim uzeti takvu ženu za zatočenicu) (njena) nevjera. Nevjernica (žena) koja je oteta i dovedena u boravište muslimana nam je dozvoljena nakon što ih imam raspodijeli (među nama).

3. pitanje: mogu li sve nevjernice biti uzete u zatočeništvo?

Nema neslaganja među znanstvenicima o tome je li dopušteno uzeti u zatočeništvo nevjernice koje su obilježene originalnim nevjerništvom (kufrasli), kao što su kitabiyat (žene iz Naroda Knjige, tj., židova i kršćana) i politeista. Doduše, (znanstvenici) raspravljaju o zatočeništvu žena otpadnica od islama. Konsenzus naginje prema zabrani, iako neki intelektualci smatraju da je to dopustivo. Mi (ISIS) naginjemo prema prihvaćanju konsenzusa…

4. pitanje: je li dopušteno imati snošaj sa ženom zatočenicom?

Dopušteno je imati seksualni snošaj sa ženom zatočenicom. Svemogući Allah je rekao: “(Uspješni su vjernici) koji čuvaju svoju čednost, osim od svojih žena ili (zatočenica ili ropkinja) koje posjeduje njihova desna ruka, tad su slobodni od krivnje” [Kuran 23:5 – 6]…

5. pitanje: je li dopušteno imati snošaj sa zatočenicom odmah nakon što je uzmeš u vlasništvo?

Ako je djevica, on (njen vlasnik) smije imati snošaj s njom odmah nakon što je uzme u vlasništvo. S druge strane, ako nije, njena maternica mora biti (prvo) očišćena…

6. pitanje: je li dopušteno prodati zatočenicu?

Dopušteno je kupiti, prodati ili pokloniti kao dar ženu zatočenicu ili ropkinju, jer su one puko vlasništvo kojim se može raspolagati sve dok to ne prouzroči (muslimanskoj ummi) neku nevolju ili štetu.

7. pitanje: je li dopušteno odvojiti majku od njene djece kroz (radnje) kupnje i prodaje?

Nije dopušteno odvajati majku od njene djece koja nisu dosegla dob u kojoj se ulazi u pubertet kroz kupnju, prodaju ili poklanjanje (zatočenice ili ropkinje). (Ali) dopustivo je odvojiti ih ako su djeca odrasla i zrela.

8. pitanje: ako dvojica (muškaraca) kupe ženu zatočenicu zajedno, da li ona postaje (seksualno) dopuštena svakome od njih?

Zabranjeno je imati snošaj sa zatočenicom, ako je gospodar ne posjeduje isključivo. Onaj koji posjeduje (zatočenicu) u partnerstvu (s drugima) ne smije imati seksualni odnos s njom, dok mu ostali (vlasnici) ne prodaju ili daju svoje udjele.

9. pitanje: ako je vlasnik oplodio zatočenicu, smije li je prodati?

Ne smije je prodati ako postane majka djeteta…

10. pitanje: ako muškarac umre, kakav je zakon o zatočenici koju je posjedovao?

Zatočenice se raspodjeljuju kao dio njegove imovine, kao što se radi i sa svim (ostalim) dijelovima njegove imovine. Doduše, one mogu samo pružati usluge, ne i snošaje, ako je otac ili (neki) sin već imao snošaj s njima, ili ako ih nekoliko (ljudi) naslijedi u partnerstvu.{slika}

11. pitanje: smije li muškarac imati snošaj sa ropkinjom njegove žene?

Muškarac ne smije imati snošaj s ropkinjom njegove žene, jer je (ropkinja) vlasništvo nekoga drugoga.

12. pitanje: smije li muškarac poljubiti ropkinju drugog, uz dopuštenje vlasnika?

Muškarac ne smije poljubiti ropkinju drugoga jer ljubljenje uključuje zadovoljstvo, a zadovoljstvo je zabranjeno, ako (muškarac) ne posjeduje (ropkinju) isključivo.

13. pitanje: je li dopušteno imati snošaj s ropkinjom koja nije ušla u pubertet?

Dopušteno je imati snošaj s ropkinjom koja nije ušla u pubertet, ako je sposobna za snošaj; s druge strane, ako nije sposobna za snošaj, tada je dovoljno uživati u njoj bez snošaja.

14. pitanje: koji privatni dijelovi ropkinjinog tijela moraju biti sakriveni tijekom molitve?

Njeni privatni dijelovi tijela (koji moraju biti sakriveni) tijekom molitve su isti oni (koji moraju biti sakriveni) van (molitve) i oni uključuju sve osim glave, vrata, šaka i stopala.

15. pitanje: smije li ropkinja sresti strane muškarce bez nošenja hidžaba?

Ropkinji je dopušteno razotkriti svoju glavu, vrat, šake i stopala pred stranim muškarcem ako fitna (mamljenje) može biti izbjegnuto. Doduše, ako je fitna prisutna, ili ako postoji strah da će do nje doći, onda je (tj., razotkrivanje ovih dijelova tijela postaje) zabranjeno.

16. pitanje: što je al – ‘azl?

Al – ‘azl je suzdržavanje od ejakulacije na ženinu stidnicu (tj. prekid snošaja).

18. pitanje: smije li muškarac koristiti (tehniku) al – ‘azl sa svojom ropkinjom?

Muškarcu je dopušteno (korištenje) al – ‘azl tijekom snošaja s ropkinjom sa ili bez njenog pristanka.

19. pitanje: je li dopušteno tući ropkinju?

Dopušteno je tući ropkinju kao oblik darb ta’deeb (odgojno udaranje), (ali) je zabranjeno (korištenje) darb al-takseer (doslovno, udaranje do lomova), (darb) al-tashaffi (udaranje kojoj je svrha zadovoljstvo) ili (darb) al-ta’dheeb (udaranje zbog mučenja). Nadalje, zabranjeno je udarati je u lice.

20. pitanje: koje je pravilo za ropkinje koje pobjegnu od svojih gospodara?

Bijeg roba ili ropkinje (od svog gospodara) je među najvećim grijesima…

21. pitanje: koja je svjetovna kazna za ropkinju koja pobjegne od svog gospodara?

Ona (tj. ropkinja koja pobjegne od svog gospodara) nema kaznu po Allahovom šerijatu; doduše, mora biti ukorena na takav način da to spriječi druge poput nje da pobjegnu.

22. pitanje: je li dopušteno oženiti muslimanku (ropkinju) ili kitabiyyu (tj. židovku ili kršćanku) ropkinju?

Slobodnim muškarcima je dopušteno da ožene muslimanku ili kitabiyat ropkinju, ali ne i onim (muškarcima) za koje postoji strah da će počiniti grijeh, a to je grijeh brakolomstva…

24. pitanje: ako muškarac oženi ropkinju koju posjeduje netko drugi, kome je dopušteno imati snošaj s njom?

Gospodaru je zabranjeno imati snošaj sa svojom ropkinjom koja je udana za nekog drugog; umjesto toga, gospodar prima njene usluge, dok njen muž dobiva to da uživa u njoj (seksualno).

25. pitanje: primjenjuju li se huddoud (kuranske kazne) na ropkinje?

Ako je ropkinja počinila nešto što zahtijeva provedbu hadda (nad njom), hadd se (onda) provodi nad njom – doduše, hadd se smanjuje za pola unutar hududa (grijesi protiv Boga, nap. prevoditelja) koji prihvaća smanjenje kazne za pola.

27. pitanje: koja je nagrada za oslobađanje ropkinje?

Uzvišeni Allah je rekao [u Kuranu]: “Pa, zašto on na blagodatima zahvalan nije? A što ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba ropstva osloboditi…”. A prorok Muhamed je rekao: “Tko oslobodi vjernika, Allah oslobađa svaki njegov organ tijela iz paklenog ognja.”

*

 Tekst, koji precizno prati verziju s Twittera dostupan je na www.memrijttm.org. Pogledajte i izvještaj Human Rights Watcha “Irak: osobe koje su pobjegle od ISIS-a opisuju sustavno silovanje” od 14. travnja 2015. godine, kao i priču Rukmini Callimachi “ISIS čuva teologiju silovanja” u The New York Timesu od 13. kolovoza 2015.

 

Preveo i prilagodio Tomislav Mikulin