U fokusu

edukacija i osnaživanje žena

Samo ti pričaj….ili o komunikaciji

Samo ti pričaj….ili o komunikaciji

N.L.

CESI i Forum žena SDP-a grada Vinkovaca pokrenuli su suradnju s ciljem edukacije i osnaživanjem žena i to putem seta radionica, za grupe do 15 osoba, koje će polaznicama dati vještine i znanja, te na taj način potaknuti njihovo aktivnije sudjelovanje u zajednici.

Prva u nizu radionica, pod nazivom “Samo ti pričaj…ne slušam ja!” ili Osnove komunikacije, održana je 22. siječnja 2013., a samu radionicu je vodila prof. psihologije Vedrana Kobaš.

U SDP grada Vinkovaca veliki je broj žena, mnoge od njih su na čelnim mjestima bilo mjesnih ogranaka, savjeta, foruma, žene su članice gradskog odbora i predsjedništva, a aktivne su i radom u samoj organizaciji na brojne druge načine.

Suradnjom CESI i Foruma žena SDP-a Vinkovci putem radionica želi se otvoriti prostor za raspravu i potaknuti žene unutar gradske organizacije, jer aktivan političko/društveni angažman, danas je prije svega odgovornost koju svako društveno biće ima prema samom sebi i društvu u kojem živi.

Razgovaralo se o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, načinu prenošenja poruka, agresivnoj i pasivnoj komunikaciji, tzv. “ja porukama”, te važnosti asertivnog komuniciranja koje pomaže čovjeku da bude učinkovitiji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne  odnose s drugim ljudima. Osim toga polaznice su mogle čuti kako je sama komunikacija važna za vođenje službenih razgovora, za stvaranje odnosa sa suradnicama, kako se boriti za realizaciju svojih potreba, kako uvjeravamo i utječemo na druge.

Uspješnu komunikaciju osim govora, razgovora, izlaganja, prije svega čini i pažljivo slušanje. Istaknuto je kako su komunikacijske vještine iznimno važne u ljudskim odnosima jer nepažljivom komunikacijom možemo stvoriti brojne nesporazume i probleme. Puno ljudi misli kako zna komunicirati, međutim kada bi svatko makar malo radio na poboljšanju vlastite komunikacije, tek tada bi mogli unaprijediti svijet oko nas.

{slika}

Sve polaznice su na kraju istaknule kako im je radionica pomogla da shvate jake i slabe strane u komunikaciji, te kako su osvijestile svoje komunikacijske obrasce, posebno kad se radi o asertivnosti.   

Edukativni program s brojnim temama rodne ravnopravnosti nastavit će se nizom od još tri radionice sve do lokalnih izbora u svibnju ove godine.