U fokusu

znalac i?

Ženske i feminističke organizacije predstavile kampanju ‘Pričajmo jezikom ravnopravnosti’

Ženske i feminističke organizacije predstavile kampanju ‘Pričajmo jezikom ravnopravnosti’

Facebook/Pričajmo jezikom ravnopravnosti

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 29.11.2016. predstavljena je kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” koju provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i partnerske organizacije Ženska udruga “IZVOR” (Tenja) i Ženska grupa Karlovac “Korak” (Karlovac)

U kampanju je uključeno više od 15 organizacija iz čitave Hrvatske od kojih je njih 12 direktno sudjelovalo u osmišljavanju kampanje. Riječ  je o ženskim i feminističkim organizacijama koje aktivno djeluju na području borbe za prava žena, neke i više od 20 godina, a čije je aktivno zalaganje odgovorno za pozitivne promjene vezane uz prepoznavanje i razumijevanje prava žena i rodnu ravnopravnost, kao i konkretne učinjene korake na ovom području koji uključuju promjene u javnim politikama, zakonodavstvu i praksama institucija. Popis organizacija nalazi se na web site-u www.zenskasoba.hr/jezik-ravnopravnosti te na službenoj Facebook stranici kampanje “Pričajmo jezikom ravnopravnosti”.

Cilj javne kampanje je osvijestiti širu javnost o neravnopravnom položaju žena i djevojčica koristeći vidljivost neravnopravnosti u jeziku te tako otvoriti prostor u javnom prostoru za razgovor o ovoj temi. Kroz razgovor o neravnopravnosti žena, cilj je i upozoriti na različita područja borbe za prava žena te predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno bore za prava žena iz cijele Hrvatske.

Prema istraživanju provedenom početkom 2016. godine (Ženska soba, Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama), a u kojem je sudjelovalo 37 osoba iz različitih organizacija civilnog društva i državnih institucija/ tijela, od 23 uključene organizacije velika većina ima više od 20 godina iskustva u direktnom radu sa ženama žrtvama nasilja. U najvećem broju imaju do 5 zaposlenih osoba, kao i značajan broj vanjskih suradnica/ka i volonterki/a.

Gotovo sve organizacije pružaju dugoročnu podršku žrtvama, pravno i psihološko savjetovanje, pružanje krizne podrške, kao i podrške u sudskom postupku.

Više od trećine organizacija ima i skloništa za žene žrtve nasilja i njihovu djecu. Od 23 organizacije, 22 rade svaki radni dan, u prosjeku 8 sati, uz mogućnost prilagodbe termina potrebama žrtava. Ove organizacije godišnje savjetuju 7200-9950 žrtava nasilja, a u skloništima pružaju pomoć i podršku za više od 300 žena i djece.

Iako je njihov rad otežan nestabilnim i neredovitim financiranje te često nepovjerenjem i predrasudama, ove organizacije su kroz svoj dugogodišnji predani rad stvorile neovisni sustav podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i svojim utjecajem pokrenule ključne promjene vezane za područje nasilja nad ženama u radu državnih institucija i tijela.

Ipak i dalje svjedočimo da su djevojke i žene svakodnevno izložene nasilju i da često i smrtno stradavaju od posljedica rodno uvjetovanog nasilja, stoga, kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti”  poziva građanke i građane  da na stranici www.zenskasoba.hr/jezik-ravnopravnosti daju svoje prijedloge za imenice ženskog roda koju nedostaju u jeziku i upoznaju se sa ženskim i feminističkim organizacijama koje vode glavnu riječ u borbi za prava žena!