Uncategorized

Rijeka, 22.09. - 02.10.2017.

10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava žena

10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava žena

PaRiter i ove godine organizira manifestaciju 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava, a sve kako bi ukazali/e na sustavno zanemarivanje i ignoriranje reproduktivnih prava građanki Republike Hrvatske od strane Vlade i Sabora. Deset dana akcije ukazuje na nasilje koje se vrši nad ženama kroz nepostojanje jasnih zakonskih okvira koji reguliraju pravo na pobačaj, na nesankcioniranje nasilja nad ženama pri porodu te izuzetno loše organiziran sustav primarne ginekološke zaštite, kao i na izostanak jasnih socijalnih politika koje olakšavaju poziciju majki na tržištu rada.

Deset dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava obuhvaća 22. rujna, Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 26. rujna, Svjetski dan kontracepcije, 28. rujna, Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj te 2. listopada, Međunarodni dan nenasilja.

U sklopu 10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava bit će održana aktivistička izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba! u Poreču u kafiću Corner – Le mat, i to od 26. rujna do 2. listopada, okrugli stol Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija?, koji će biti održan u Rijeci u Filodrammatici 26. rujna 2017. godine u 18 sati te informiranje građana i građanki na Korzu u Rijeci 2. listopada u jutarnjim satima.

Reproduktivna prava zakonska su prava i slobode vezane uz reprodukciju i reproduktivno zdravlje. U tom svjetlu bit će održan i okrugli stol Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija?, na kojem će se govoriti o diskriminaciji žena prilikom zapošljavanja i tijekom rada, i to kroz prizmu majčinstva, a dotaknut ćemo se i neplaćenog kućnog rada.

Udruga PaRiter u rujnu 2017. godine provela je anketu Reproduktivna prava i karijera: ispitivanje stanja u RH u kojoj je sudjelovalo 1599 žena iz cijele zemlje. Anketa pokazuje da je čak 57 posto ispitanih žena prilikom zapošljavanja doživjelo da ih potencijalni poslodavac pita za obiteljsko stanje, planove, trudnoću ili djecu, što je protuzakonito. Nadalje, 61 posto žena smatra da Hrvatska nema dobre zakonske propise kojima štiti položaj trudnica i žena s djecom na tržištu rada i tijekom zaposlenja, a 82,6 posto ispitanih žena smatra da se postojeći propisi dobro ne provode u praksi. Na okruglom stolu bit će prezentirani rezultati navedene ankete.

Uz offline aktivnosti, PaRiter provodi i akciju Pišite Saboru – za legalan i dostupan pobačaj!, odnosno prikupljanje potpisa kroz peticiju koja će biti dostavljena Saboru, a sve kako bi se ukazalo na činjenicu da je pravo na prekid trudnoće pravo svake žene i da je potrebno donesti zakon o pobačaju koji je u skladu s preporukama UN-ovog Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Odbor) koje je Republika Hrvatska dobila još u srpnju 2015. godine. Podsjećamo, CEDAW Odbor pozvao je Hrvatsku, kao državu članicu, da osigura da korištenje prigovora savjesti ne priječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima. Nadalje, od države traže da osigura opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje, a sve kako bi građanke mogle u potpunosti uživati svoja reproduktivna prava.

Akciju “10 dana protiv urušavanja reproduktivnih prava žena” financijski podupire Frida – young feminist fund, dok okrugli stol Odnos politike prema majčinstvu i radu: postoji li i kako se manifestira diskriminacija? financijski podupire Rosa Luxemburg Stiftung SEE.