Uncategorized

9. travnja, art kino rijeka

Komodifikacija njege u plaćenom kućanskom radu

Komodifikacija njege u plaćenom kućanskom radu

U ponedjeljak,  9. travnja u 18 sati u Mini Art kinu Rijeka održat će se peto u nizu predavanje u sklopu Kino učionica: Marginalne pod nazivom Komodifikacija njege u plaćenom kućanskom radu

Predavanje se temelji na kulturno antropološkom istraživanju specifičnog aspekta plaćenog rada u kućanstvu, točnije njege starijih i nemoćnih osoba, na području Istre i Primorja kao i iskustva rada hrvatskih njegovateljica starijih i nemoćnih u Italiji. Pored analize lokalnog i transnacionalnog tržišta, pravne nezaštićenosti i društvene nepriznatosti ovog oblika rada, predavanje će se usredotočiti na analizu praksi i značenja putem kojih se gradi iskustvo rada njegovateljica starijih i nemoćnih te na praktične, materijalne i nematerijalne aspekte suvremenih ekonomija njege.

Predavačica je Duga Mavrinac, doktorandica kulturne antropologije i etnologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te asistentica na Institutu za antropologiju. Njezini istraživački interesi usmjereni su na promišljanje i proučavanje suvremenih kulturnih i društvenih fenomena na području Hrvatske i jugoistočne Europe s posebnim naglaskom na žensku radnu migraciju, neformalne ekonomiju, komodifikaciju njege i plaćenog rada u kućanstvu, antropologiju starenja i doma.