Uncategorized

Poziv Zaklade Kultura nova

Poziv Zaklade Kultura nova

Zaklada “Kultura nova” poziva zainteresirane da se prijave za članove i članice Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade “Kultura nova”.

Rok za podnošenje prijava je 25. travnja 2014. godine.

Za članove/ice Povjerenstva mogu se prijaviti osobe upućene u djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i/ili osobe koje imaju najmanje 3 (tri) godine relevantnog profesionalnog i stručnog iskustva u kulturi.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice koja se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade “Kultura nova”