Uncategorized

Vjera u dijalog

Suživot sekularnog i religijskog?

Suživot sekularnog i religijskog?

Facebook događaja

Predstavljanje knjige “Vjera u dijalog: religijsko i sekularno u razgovoru” održat će se u četvrtak, 21.01. u 19 sati u Muzeju prekinutih veza u Zagrebu. 

Knjigu su u izdanju Centra za kulturu dijaloga I Ex Librisa iz Rijeke uredili Zoran Grozdanov i Nebojša Zelić. U nastojanju da se oko najdubljih pitanja otvori i širi prostor dijaloga, uređena su i tiskana predavanja i razgovori proizašli iz ciklusa predavanja i tribina “Religija i javnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci”. Tako Regina Ammicht Quinn govori o pitanju pobačaja i analizira sliku žene u kršćanstvu i Rimokatoličkoj crkvi, Norbert Reck govori o homoseksualnosti. Predrag Lucić i fra Ivan Šarčević vode zanimljiv razgovor o kršćanstvu i nacionalizmu. Teresa Forcades kritizira kapitalizam i za postizanje socijalne pravednosti predlaže suradnju. Hrvoje Jurić i Željko Tanjić govore o odnosu siromaštva i kršćanstva, te značenju Crkve siromašnih. Viktor Ivančić, fra Drago Bojić, Zoran Grozdanov i Nebojša Zelić našli su se u razgovoru o vjerskom i sekularnom ekstremizmu kojeg su zbog velikog interesa nakon Rijeke odlučili ponoviti i u Zagrebu.

Na predstavljanju i u razgovoru sudjeluju: 

Nebojša Zelić, urednik knjige, Filozofski fakultet u Rijeci
Zoran Grozdanov, urednik knjige, Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik” 
Marina Škrabalo, GONG 
Srećko Koralija, dominikanac, Sveučilište u Cambridgeu
a moderira ga Jelena Berković