Uncategorized

Poziv na konferenciju

‘Ženska platforma + 2’

‘Ženska platforma + 2’

 “Ženska platforma +2” vas poziva na konferenciju koja će se održati 4. i  5. prosinca 2013. u hotelu Panorama (Trg Krešimira Ćosića 9) u Zagrebu. Cilj konferencije je uspostaviti dijalog između organizacija civilnog društva i vladinih tijela te potaknuti kreiranje politika koje će unaprijediti rodnu ravnopravnost u Hrvatskoj.Na konferenciji će sudjelovati brojni stručnjaci i stručnjakinje te predstavnice organizacija civilnog društva, a pozvani su i predstavnici/e Vlade RH. Povod je analiza rada Vlade RH na području politika rodne ravnopravnosti i zahtjeva Ženske platforme 2011., a koja će biti predstavljena na konferenciji. Program konferencije predviđa šest panel diskusija koje tematiziraju specifične zahtjeve iznijete na Ženskoj platformi 2011. Cjeloviti program konferencije nalazi se u prilogu.

Podsjećamo, na inicijativu pet ženskih organizacija: CESI (Zagreb), BaBe! (Zagreb), Domine (Split), Centar za građanske inicijative Poreč i Delfin (Pakrac) izrađena je Ženska platforma 2011.Platforma se obavezala pratiti implementaciju odredbi vezanih uz zaštitu žena i rodnu ravnopravnost u radu Vlade RH i Sabora vezano uz iznesene zahtjeve s posebnim naglaskom na: ravnopravnost žena na tržištu rada, veće sudjelovanje žena u javnom i političkom životu te sudjelovanje muškaraca u obiteljskom i privatnom životu, zdravstvenu zaštitu žena i poštivanje reproduktivnih i seksualnih prava, cjelovitu podršku ženama žrtvama nasilja i uvođenje obrazovanja lišenog stereotipa i predrasuda.

Broj mjesta na konferenciji je ograničen te molimo sve zainteresirane za sudjelovanje da se prijave na e-mail cesi@cesi.hr na način da navedu svoje kontakt podatke i organizaciju/instituciju iz koje dolaze. U slučaju velikog broja prijava organizatorice će napraviti selekciju prijava na način da se vodi računa o zastupljenosti organizacija civilnog društva  koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti i institucija relevantnih za provedbu politika rodne ravnopravnosti te će se voditi načelom da iz svake prijavljene organizacije/institucije sudjeluje najmanje jedna osoba. Rok za prijavu je 25. studeni 2013. godine.

Zbog ograničenih sredstava, organizatorice nisu u mogućnosti pokriti troškove puta. Za šest ženskih organizacija s ruralnih područja u mogućnosti smo financirati jedno noćenje u Zagrebu. Molimo sve organizacijezainteresirane za smještaj da se jave u CESI na 01 24 22 800.