GenderFacts

Gostovanje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu

Rodne dezinformacije kao oruđe antirodnih pokreta

Kroz niz praktičnih primjera, iz našeg rada, ali i rada drugih provjeravatelja točnosti informacija, studentice i studenti su se upoznali s rodnom dimenzijom dezinformacija. Informirani/e su kako one nastaju i koji utjecaj imaju na društvene procese.

Promo

Foto: M.B.

Na poziv BeFema , Libela je gostovala na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, na kolegiju Politike reprezentacije: rod i nasilje.

Studenticama i studentima smo predstavili svoj rad u rubrici GenderFacts. U njoj se bavimo razotkrivanjem dezinformacija i dominantnih dezinformacijskih narativa iz rodne perspektive. Upoznale smo ih sa informacijskim poremećajem i oblicima istoga, kao i posljedicama koje misinformacije, dezinformacije i malinformacije imaju na gotovo sve aspekte života pojedinaca i društva. Poseban smo naglasak stavile na aspekte koji su usmjereni opstrukciji demokratskih procesa u društvu.

Rodna dimenzija dezinformacija

Kroz niz praktičnih primjera, iz našeg rada, ali i rada drugih provjeravatelja točnosti informacija, studentice i studenti su se upoznali s rodnom dimenzijom dezinformacija. Informirane su kako one nastaju i koji utjecaj imaju.

Konačno, željele smo približiti okupljenima načine na koje različiti anti rodni pokreti koriste rodne dezinformacije u ostvarenju svojih ciljeva. Koriste ih u različitim kampanjama usmjerenim protiv LGBTIQ osoba, prava žene na izbor i/ili u edukaciji o seksualnosti. Uz to, one su i oruđe patrijarhalnog utišavanja žena, a i često i potiču online i offline nasilje nad ženama.

Kroz raspravu smo komentirale sličnosti i poneku razliku naših sistema, te smo analizirali kreiranje diskursa u našim zemljama.

Kolegij je nastao kao rezultat suradnje Fakulteta za medije i komunikacije i BeFem, feminističkog kulturnog centra. Voditeljice kolegija su dr. Jelisaveta Blagojević, dr. Jelena Višnjić i dr. Tanja Ignjatović.

*Projekt GenderFacts se financira kroz bespovratna sredstva iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, dodijeljena od strane Agencije za elektroničke medije.  Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.