Sa stavom

Poražavajući rezultati ankete

Čak 14 posto ispitanica smatra da njihov pobačaj nije bio legalan

Čak 14 posto ispitanica smatra da njihov pobačaj nije bio legalan

Članice inicijative znajznanje.org su putem web-upitnika anonimno anketirale 97 žena koje su tijekom svog života zatražile prekid trudnoće. U samoj su anketi zastupljene sve dobne skupine unutar očekivane ženske reproduktivne dobi (u 2013. godini taj broj je iznosio 972.948 žena), dok je u odnosu na geografsku lokaciju sudjelovalo najviše žena koje gravitiraju ili jesu u urbanim te, uvjetno rečeno, manje konzervativnim sredinama (Grad Zagreb 36 posto, Zagrebačka županija 18 posto, te Primorsko-goranska županija 12 posto od ukupnog broja ispitanica). Iako geografski određeniji od očekivanog, rezultati su zanimljivi. Ali i – poražavajući.  

Naime, čak 14 posto ispitanica smatra kako prekid trudnoće nije izvršen legalno, a kao razlog navode plaćanje “na ruke” i postupak koji je obavljen u privatnim ginekološkim ordinacijama, nepostojanje medicinske dokumentacije o istome i slično. Čak 27 posto ispitanica doživjelo je  prepreke pri pokušaju ostvarenja prava na pobačaj, i to u smislu nedostatka pouzdanih informacija i neljubaznosti medicinskog osoblja, te visoke cijene, odbijanja i odgovaranja od strane liječnika/ca.

Prema anketi, najzastupljeniji način zaštite od trudnoće je – prekinuti snošaj (37 posto),  zatim kondom (24 posto) i kontracepcijske pilule, koje je u trenutku začeća koristilo 9 posto ispitanica. Spiralu i hitnu kontracepciju su koristile samo dvije žene, dok se na prirodne metode kontracepcije oslanjalo 6 parova. Poražavajući rezultati u odnosu na kulturu korištenja kontracepcijskih metoda se mogu pripisati neznanju, ali i nedostupnosti iste – naime, svaki oblik kontracepcije se plaća, uključujući i kontraceptivne tablete koje se koriste radi reguliranja npr. policističnih jajnika, makar u vidu participacije od dvadesetak kuna.

Rezultati pokazuju i da velika većina žena prije pobačaja nije imala djece (71 posto), te da je pobačaj zatražen jednom do sada, i to u slučaju 73 posto žena koje su sudjelovale u anketi.

Inducirani pobačaji su izvršeni u kliničkim bolničkim centrima (45 posto) i bolnicama (29 posto), dok je 3 posto izvršeno ambulantno u ginekološkim ordinacijama koje imaju ugovor s HZZ-om i čak 23 posto u privatnim ginekološkim ordinacijama, što predstavlja kršenje zakona. Članak 17. Zakona zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. godine kaže:  Prekid trudnoće se može izvršiti u bolnicama koje imaju organiziranu jedinicu za ginekologiju i porodiljstvo i u drugim zdravstvenim organizacijama udruženog rada koje za to posebno ovlasti republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva.

Na pitanje “Osjećate li psihičke ili fizičke tegobe koje povezujete s napravljenim abortusom” 84 posto ispitanica odgovara negativno. Preostalih 16 posto navodi depresiju i žaljenje kao osnovne tegobe, te navode kako nedostaje podrška, makar u vidu grupe podrške žena koje su prošle kroz isto.

Stigmatizirano se osjeća 18 posto ispitanica. Boje se osude, u čekaonicama su se susretale s ljudima koji bi dijeliil letke s porukom “voli dijete i pusti ga da živi” – “kao da su tamo žene bez osjećaja i kojima je svejedno”, strah od kritike, te strah da će pri planiranju trudnoće morati to nekome reći i biti tretirane kao da “ne zaslužuju” dijete.

Članice inicijative zahvaljuju svim ženama koje su odlučile ispuniti anketu. Više o rezultatima možete pročitati na ovom linku.