Sa stavom

razbijanje mita

Žene nisu bolje u multitaskanju, jednostavno više rade

Žene nisu bolje u multitaskanju, jednostavno više rade

Pixabay

Multitasking se tradicionalno doživljava kao žensko područje, Žena, pogotovo ona s djecom rutinski će žonglirati na poslu i voditi kućanstvo – što je samo po sebi mješavina ručkova za djecu, kućanskih poslova, organiziranja sastanaka i društvenih događanja. No, nova studija pokazuje da žene zapravo nisu ništa bolje u obavljanju više zadataka od muškaraca.

Studija je testirala jesu li žene bolje u izmjeni zadataka i nošenju s više zadataka istovremeno. Rezultati su pokazali da mozak žena ni u jednoj od tih aktivnosti nije učinkovitiji od mozga muškaraca.

U ovoj novoj studiji njemački su istraživači_ce usporedili sposobnosti 48 muškaraca i 48 žena u identificiranju slova i brojeva. U nekim su eksperimentima sudionice_i trebali obratiti pozornost na dva zadatka odjednom dok su u drugima trebali preusmjeriti pozornost između zadataka. Mjereno je vrijeme reakcije i točnost multitaskanja u odnosu na kontrolni uvjet (izvođenje samo jednog zadatka). Studija je otkrila da je obavljanje više zadataka značajno utjecalo na brzinu i točnost izvršavanja zadataka i kod muškaraca i kod žena. Nije bilo razlike među skupinama.

Australska profesorica Leah Ruppanner s kolegicama i kolegama razbila je nedavno još jedan relevantan mit: da žene bolje vide nered od muškaraca. Njihovi rezultati pokazali su da muškarci i žene podjednako ocjenjuju prostor kao neuredan. Razlog zbog kojeg muškarci obavljaju manje čišćenja od žena prije leži u tome da, zaključuje Ruppanner, žene imaju više standarde kad je čistoća u pitanju nego da su muškarci slijepi na nered.

Mit o multitaskanju znači da se od majki očekuje da “rade sve”. Ali ta obveza može utjecati na mentalno zdravlje žena, kao i na njihov posao. I dalje se smatra da su žene biološki predodređene da budu učinkovitije u obavljanju više zadataka, ali ovo istraživanje pokazuje da mit nije potkrijepljen dokazima. To znači da je dodatni obiteljski posao upravo to – dodatni rad. I trebamo ga vidjeti kao takvog te unutar obitelji katalogizirati, raspraviti i jednako podijeliti, kaže Ruppanner.

“Kao i kod kuće, ove mitove moramo razbiti i na radnom mjestu. Pretpostavka da su žene bolje u multitaskanju može utjecati na raspodjelu administrativnih zadataka. Zadaci poput izrade zapisnika i organiziranja sastanaka ne bi se trebali dodjeljivati na rodnoj osnovi.

Napokon, vlade se moraju riješiti ovih mitova u kreiranju svojih politika. Imanje djece dodaje rad u kojem nije jednostavno multitaskati. Ženama treba pristupačna, kvalitetna i široko dostupna skrb za djecu”, zaključuje Ruppanner i dodaje da bi i muškarcima trebalo omogućiti pristup roditeljskom dopustu radi podjele poslova.