P: Je li nošenje mini suknje smrtni grijeh, kao što tvrdi moja vjeroučiteljica? O: Možda se može reći da su u nekim sredinama muškarci već toliko navikli na takvo žensko odijevanje da su u tom pogledu već kao cijepljeni pa da ih to naročito ne izaziva. Ali slušajući muške komentare i gledajući žensko ponašanje, ne bi se reklo da je baš tako. Dopusti da ti postavimo pitanje na koje ćeš sama sebi odgovoriti: Ako mu ne namjeravaš dopustiti da te svlači rukama, zašto ga izazivaš da to čini očima?

Glas koncila, rubrika "Pitali ste..." (izvor: http://www.glas-koncila.hr)