Članci s tagom: vijece-europe

 • Donesena Strategija za ravnopravnost spolova za razdoblje 2014. - 2017.

  Donesena Strategija za ravnopravnost spolova za razdoblje 2014. - 2017.

  U Strasbourgu je 6. studenog 2013. godine održan sastanak Odbora ministara, na kojem je donesena Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, za razdoblje 2014. (...)

 • TURSKI PARLAMENT JE PRVI RATIFICIRAO EUROPSKU KONVENCIJU O BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

  TURSKI PARLAMENT JE PRVI RATIFICIRAO EUROPSKU KONVENCIJU O BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

  Prije gotovo godinu dana, u svibnju 2011. u Istambulu je usvojena Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja Vijeća Europe. Konvenciju koja čini sveobuhvatan, pravno obvezujući međunarodni sporazum s odredbama o prevenciji, zaštiti žrtava i gonjenju počinitelja nasilja, do danas je potpisalo 17 država članica Vijeća Europe, no Hrvatska nije među njima. Turska je jedina država potpisnica koja je ovaj dokument nedavno i ratificirala. Vijeće Europe poziva sve ostale europske vlade da slijede turski primjer.

 • Vijeće Europe donijelo Konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama

  Vijeće Europe donijelo Konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama

  Odbor ministarskih zastupnika Vijeća Europe na sastanku 7. travnja ove godine usvojio je Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.Konvencija predstavlja prvi pravno obvezujući međunarodni instrument u svijetu kojim se stvara sveobuhvatni pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja te za sprječavanje, progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

 • Pravo na prigovor savjesti omogućeno i institucijama?

  Pravo na prigovor savjesti omogućeno i institucijama?

  Početkom listopada  Parlamentarna skupština Vijeća Europe donijela je rezoluciju o dostupnosti legalne medicinske skrbi ženama. Donošenjem ove rezolucije ženama se uvelike otežava pristup legalnoj medicinskoj skrbi. Umjesto da se njome reguliraju prava zdravstvenih djelatnika da odbiju obavljati pojedine medicinske zahvate (tj. njihovo pravo na izražavanje prigovora savjesti), nova rezolucija zapravo otežava ženama ostvarivanje njihovog prava na legalnu medicinsku skrb. Ishod glasovanja o rezoluciji upućuje na jačanje utjecaja koji protivnici pobačaja imaju unutar vlade i državnih službi.

 • Vijeće Europe o suzbijanju seksističkih stereotipa u medijima

  Vijeće Europe o suzbijanju seksističkih stereotipa u medijima

  Tijekom ljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, 21.-25. lipnja 2010., uz niz  tema o kojima su zastupnici/ce raspravljali, Rezolucijom su pozvali nacionalne vlade na borbu protiv seksističkih stereotipa u medijima i spolne diskriminacije, a nacionalne parlamente da usvoje pravne mjere za kažnjavanje seksističkih primjedbi ili uvreda. Mediji, kao vitalni sastav demokracije, imaju posebnu odgovornost u tom području za promicanje poštivanja ljudskog dostojanstva.

 • Premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti spolova

  Premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti spolova

  Na 7. konferenciji ministara Vijeća Europe odgovornih za ravnopravnost žena i muškaraca donesena je Rezolucija "Premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti s ciljem postizanja stvarne ravnopravnosti spolova" i Akcijski plan "Suočavanje s izazovom postizanja de jure i de facto ravnopravnosti spolova". Na konferenciji je sudjelovala predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr. sc. Helena Štimac Radin. Rezoluciju i Akcijski plan dostupni su u cijelosti na stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

 • Priručnik za postizanje ravnopravnosti spolova

  Priručnik za postizanje ravnopravnosti spolova

  Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH tiskao je u nakladi od 1.000 primjeraka Preporuku Rec (2007) 17 Odbora ministara državama članicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova koja služi kao važan dokument za planiranje mjera u državama članicama Vijeća Europe.

 • Deklaracija o postizanju stvarne ravnopravnosti spolova

  Deklaracija o postizanju stvarne ravnopravnosti spolova

  Na 119. sastanku Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe koji je održan u Madridu 12.svibnja ove godine, ministri i ministrice vanjskih poslova i predstavnici/e 47 zemalja članica Vijeća Europe prihvatili su Deklaraciju o postizanju stvarne ravnopravnosti spolova (Declaration: Making gender equality a reality).

 • Helena Štimac Radin na sastanku Upravnog odbora za ravnopravnost spolova Vijeća Europe

  Helena Štimac Radin na sastanku Upravnog odbora za ravnopravnost spolova Vijeća Europe

  Uz redovite aktivnosti Odbora na dnevnom redu su pripreme za 7. ministarsku konferenciju Vijeća Europe koja će se održati 2010. godine u Azerbajdžanu te će se na sastanku raspraviti prijedlog nacrta nove rezolucije VE "Ravnopravnost spolova: premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti", a što će biti i glavna tema ove konferencije.

 • Vijeće Europe priprema Kodeks o participaciji javnosti u donošenju politika

  Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija, stručno tijelo Vijeća Europe, priprema Kodeks dobre prakse sudjelovanja javnosti, dokument čija je glavna svrha doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za djelovanje organizacija civilnoga društva.

<< < 1 2

Iz drugih medija

AEM