U fokusu

zajednički život istospolnih parova državne institucije ni na koji način ne prepoznaju

BiH formira radnu grupu za izradu Zakona o istospolnom partnerstvu

BiH formira radnu grupu za izradu Zakona o istospolnom partnerstvu

Artem Bali (pexels.com)

Sarajevski otvoreni centar 19.10.2018. izdao je priopćenje povodom usvajanja zaključka za formiranjem radne grupe za izradu Zakona o istospolnom partnerstvu. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Sarajevski otvoreni centar (SOC) pozdravlja nastojanja Vlade Federacije BiH, a posebno Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, da pravno zaštite i prepoznaju istospolne parove i nihove porodice u FBiH. Današnji zaključak Vlade FBiH da se formira radna grupa koja će raditi na izradi zakona kojim bi ove zajednice bile prepoznate i zaštićene, smatramo uspjehom našeg zagovaranja i ukazivanja na realnost postojanja istospolnih parova i njihovih porodica u BiH.

Istraživanje SOC-a iz 2017. godine pokazalo je da čak 80% istospolnih parova u BiH želi da zaključi životno partnerstvo, ali da njihove višegodišnje stabilne emotivne i ekonomske zajednice, te zajednički život državne institucije ni na koji način ne prepoznaju.

Da istospolne životne zajednice građana i građanki BiH, usprkos uzajamnoj ljubavi i poštovanju, ipak trebaju pravnu zaštitu i prepoznavanje, potvrdili su i zahtjevi istospolnih parova za upis u matične evidencije. U BiH, bračni i vanbračni partneri imaju više od 1000 prava na osnovu svojih zajednica. Sva ova prava uskraćena su istospolnim partnerima i otežavaju im zajednički život.

Samo neka od tih prava uključuju:

  • Pravo da donose ključne zdravstvene odluke u slučajevima životne ugroženosti svog_je partnera_ice i pravo na posjete u bolnici.
  • Pravo da budu zdravstveno osigurani preko svog bračnog ili vanbračnog partnera_ice u slučaju nezaposlenosti i spriječenosti za rad.
  • Pravo na plaćeno odsustvo s posla u slučaju bolesti ili smrti drugog_e partnera_ice bez rizika da će dobiti otkaz.
  • Pravo na nasljeđivanje sve lične imovine koja je pravno vlasništvo bračnog_e ili vanbračnog_e partnera_ice i njegove/njene penzije.
  • Mogućnost zajedničke kupovine i sticanja imovine, te pristupa povoljnijim kreditnim režimima koje banke nude u cilju rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova.
  • Pravo da zajednički odrede na koji način će se njihova imovina dijeliti u slučaju razvoda, raskida ili smrti.

Sarajevski otvoreni centar ponudio je ekspertsku podršku Vladi FBiH u nastojanju da zaštite istospolne parove u BiH i njihove porodice, te da postupe prema preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Vijeća Europe i presudama Europskog suda za ljudska prava.

Nakon današnje sjednice Vlade FBiH na kojoj je usvojen ovaj zaključak obratili smo se Ministarstvu pravde FBiH sa zahtjevom da budemo uključeni u radnu grupu, te poslali prethodno izrađene dokumente koji mogu koristiti njenom radu.

Podjećamo da je SOC 2016. godine izradio modele zakona o životnim zajednicama parova istog spola za oba entiteta BiH i zagovarao prema Vladi FBiH za neophodnost usvajanje ovakve regulacije, što je konačno prepoznato na današnjoj sjednici.