U fokusu

AKCIJA OTPORA TZV. HODU ZA ŽIVOT

Branimo naša prava, ne damo da gaze po njima!

Branimo naša prava, ne damo da gaze po njima!

Ivan Maričić

Platforma za reproduktivna prava žena upozorava da je takozvani Hod za život politički skup koji nema veze sa zaštitom života, već mu je cilj ograničavanje dostupnosti pobačaja i njegova zabrana. Drugim riječima, oduzimanje prava ženama da odlučuju hoće li, kada i s kime imati djecu.

Aktivisti_kinje koji_e brane teško izborena prava žena zbog toga su tijekom tzv. Hoda za život raznim akcijama duž Ilice, ali i na pročeljima zgrada na Trgu bana Jelačića, raskrinkavali_e prave namjere tog skupa i upozorile_i da je ovo hod po ženama i njihovim pravima.

Transparentom ‘Hod za život gazi žene’, koji je išao ispred kolone tzv. Hoda za život, nenasilnim sjedanjem žena pred kolonu zbog kojeg su privedene, transparentima ‘Crkva i država u ratu protiv žena’ i ‘”Hod za život” gazi žene’ na pročeljima zgrada na Trgu te manjim transparentima duž Ilice aktivisti_kinje su poručili_e  da neće dopustiti da se gaze temeljna prava žena.{slika}

Iako lažnu borbu za život prikazuju kao borbu i za demografski rast – demografski rast i ilegalnost pobačaja nisu ni u kakvoj vezi. Oni koji zagovaraju demografski rast trebali bi se fokusirati na borbu protiv otpuštanja trudnica jer su trudne, donošenja zakona o radu koji štete trudnicama, a zalagati se za sigurna radna mjesta i plaće, adekvatne društvene servise i obrazovanje.

Također, ističe se kako kriminalizacija pobačaja, koju tzv. Hod za život zapravo zagovara, ne znači da će se pobačaj prestati izvoditi, već da će se vršiti (kao i nekad u prošlosti) ilegalno i u nesigurnim uvjetima, čime se dovodi u opasnost živote i reproduktivno zdravlje žena.{slika}

Iako je i danas legalan, pobačaj u Hrvatskoj je i dalje nedostupan. Zbog visoke cijene, prakse priziva savjesti, ali i jake stigme i pritiska za žene, mnogim ženama je pristup ovom pravu ograničen, zato Platforma zahtijeva legalan, dostupan, siguran i besplatan pobačaj. Zahtijevamo dostupnu i besplatnu kontracepciju te adekvatnu seksualnu edukaciju. Zahtijevamo ukidanje priziva savjesti ginekologa i ginekologinja. Zahtijevamo obiteljsku, demografsku i socijalnu politiku koja ženama omogućava sve uvjete za donošenje odluka o rađanju ili ne-rađanju i planiranju obitelji.{slika}

Žene ne žele natrag na ilegalan pobačaj!{slika}