U fokusu

Odbor Ministara Vijeća Europe

Donesena Strategija za ravnopravnost spolova za razdoblje 2014. – 2017.

Donesena Strategija za ravnopravnost spolova za razdoblje 2014. – 2017.

U Strasbourgu je 6. studenog 2013. godine održan sastanak Odbora ministara, na kojem je donesena Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, za razdoblje 2014. – 2017.

Iako se položaj žene u pravnom smislu popravio u zadnjih nekoliko desetljeća, postizanje stvarne jednakosti je još daleko od zbilje. Čak i kada je napredak vidljiv (značajna ostvarenja u području obrazovanja, participiranje na tržištu rada, politička reprezentacija) rodni jaz prisutan je u brojnim područjima, održavajući muškarce u tradicionalnim ulogama, a time ograničavajući prilike ženama da ostvare svoja temeljna prava. Najnaglašeniji izraz nejednakosti i nejednake raspodjele moći između žena i muškaraca je nasilje nad ženama, što je i teško kršenje ljudskih prava, ali i najveća prepreka u postizanju jednakosti spolova.

Strategija je donijeta s ciljem postizanja napretka u osnaživanju žena i učinkovito postizanje rodne i spolne ravnopravnosti u zemljama članicama Vijeća Europe. Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe postavlja pet strateških ciljeva:

  • Borba sa stereotipima i seksizmom;
  • Prevencija i borba protiv nasilja nad ženama;
  • Jamstvo jednakog pristupa pravdi za žene;
  • Postizanje ujednačenog sudjelovanja žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju;
  • Postizanje uvođenja načela ravnopravnosti spolova u sve politike i mjere.

Odbor ministarskih zastupnika pozvao je Komisiju za ravnopravnost spolova da pozorno prati implementaciju Strategije te Glavnog tajnika da jednom godišnje podnese izvješće o postignutom napretku. Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe dostupna je za preuzimanje u nastavku.

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, za razdoblje 2014. – 2017.

{slika}Članak je nastao u okviru projekta Europske mogućnosti za ruralne žene koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu sa Udrugom žena Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012. Mišljenja i stavovi izneseni u ovom članku ne izražavaju mišljenje i stavove Europske unije.