U fokusu

Projekt

Edukacijom do ravnopravnosti na tržištu rada

U toku je provođenje projekta Edukacijom do ravnopravnosti na tržištu rada,čiji je nositelj Prosvjetno- kulturni centar mađara u Republici Hrvatskoj iz Osijeka, u partnerstvu s Udrugom mladeži Deak Ferenc.

Edukacijom do ravnopravnosti na tržištu rada

powerbooktrance

U toku je provođenje projekta Edukacijom do ravnopravnosti na tržištu rada,čiji je nositelj Prosvjetno- kulturni centar mađara u Republici Hrvatskoj iz Osijeka, u partnerstvu s Udrugom mladeži Deak Ferenc.

Područje Baranje na kojemu će se provoditi aktivnosti projekta pripada skupini područja od posebne državne skrbi te je, danas, jedno od najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske. (Prema podacima objavljenih u istraživanju UNDP-a).

Sveukupni cilj ovog potprojekta je ekonomska i socijalna revitalizacija nerazvijenih općina Baranje s velikim udjelom stanovništva mađarske nacionalne manjine (Draž, Bilje i Kneževi Vinogradi) kroz stvaranje uvjeta za veće zapošljavanje i povećanje konkurentnosti i dostupnosti tržišta rada uzevši u obzir specifičnu nacionalnu strukturu stanovništva.

Kao ciljna skupina su izabrani nezaposleni pripadnici mađarske nacionalne manjine jer veliki problem u traženju zaposlenja njima predstavlja i jezična barijera, život većinom u ruralnim krajevima, i manjim mjestima te zbog nedostatka financijskih sredstava oni često nemaju mogućnosti pristupa različitim oblicima neformalnog obrazovanja te dodatnoj edukaciji. kao u drugim većim centrima. Poticanjem njihovog sudjelovanja na različitim oblicima organiziranih radionica djelovat će se kroz ovoj projekt na smanjivanju njihove socijalne isključenosti i poticati njihovo aktivno sudjelovanje u različitim aktivnostima u lokalnoj zajednici.

 

Mladi su kao ciljana skupina izabrani iz razloga što je na području Baranje izuzetno veliki broj nezaposlenih mladih osoba. Oni bezuspješno pokušavaju naći posao te su im potrebna dodatna znanja i dodatne vještine traženja posla kao i različiti oblici pravne i stručne pomoći; kod izrade zamolbi i životopisa. Mladi su također izabrani zato što ih se nastoji aktivnostima ovog projekta osposobiti za pronalazak zaposlenja na području Baranje i tako spriječiti njihov potencijalni odlazak sa ovih područja u veće gradove.

 

Kao ciljana skupina projekta izabrane su i žene iz razloga što je na ovom području Baranje također jasno izražen problem velikog broja nezaposlenih žena koje se većinom brinu o obitelji, te je veliki broj žena mlađe i srednje dobi nezaposlen.

Glavne aktivnosti ovog projekta su:
1.Kompjuterska edukacija 
2.Edukacija o pravima za vrijeme nezaposlenosti
3.Edukacija o pravima iz radnog odnosa
4.Edukacija o načinima traženja posla
5.Pravna pomoć nezaposlenima
6.Stručna pomoć nezaposlenima (izrada CV-a i zamolbi za posao)
7.Informiranje javnosti – tisak i distribucija edukativno – promotivnih materijala
8.Izrada web stranice
9.Promoviranje zabrane diskriminacije pri zapošljavanju