U fokusu

APEL HND-A I SNH-a

‘Kolegice i kolege, obavljajmo svoj posao časno’

‘Kolegice i kolege, obavljajmo svoj posao časno’

J.T.

Apel Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, objavljen 28.6. prenosimo u cijelosti

Drage novinarke i novinari,

nedavno je održan prosvjed protiv Roma u Međimurju, u četvrtak u zagrebačkom naselju Petruševec, (a za sutra je redakcijama medija stigao poziv na prosvjed u Delnicama protiv ilegalnog ulaska migranata u Hrvatsku). Vijesti o napadima na pripadnike nacionalnih manjina stigle su s Brača, napadima na srpske vaterpoliste u Splitu, a do danas nije rasvijetljen motiv napada sa smrtnim posljedicama na potpredsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine grada Kastva. Stoga moramo zaključiti da u Hrvatskoj raste netrpeljivost prema migrantima, Romima i Srbima, što izaziva duboku zabrinutost Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, jer svi pamtimo kakvim su zlom kroz povijest završavala društva u kojima je prevladala percepcija o nepoželjnim “drugima”.

Budući da oblikovanju te percepcije u velikoj mjeri pridonose novinarke i novinari, HND i SNH osjećaju obavezu i odgovornost podsjetiti kolege na temeljna načela naše profesije koja nam omogućavaju da svoj posao obavljamo pošteno i časno, upravo u skladu s temeljnim ljudskim pravima i slobodama koje vrijede za sve ljude, bez razlike.

Podsjećamo na riječi na koje se, dragi kolege, smijete i morate pozvati u svakom trenutku obavljanja novinarskog posla, a na koje nas obavezuje Kodeks časti hrvatskih novinara.
Njegov članak 13. kaže:

“Novinari u svom djelovanju poštuju, štite i promiču temeljna ljudska prava i slobode, a osobito načelo jednakosti svih građana. Posebna se odgovornost očekuje kad se izvještava ili komentira prava, potrebe, probleme i zahtjeve manjinskih društvenih skupina. Informaciju o rasi, boji kože, vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti, životnoj dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji, rodnom izražavanju, bilo kojoj fizičkoj ili mentalnoj osobini ili bolesti, bračnom stanju, životnom stilu, društvenom položaju, imovinskom statusu ili razini obrazovanja novinar navodi samo ako je ona izrazito relevantna u kontekstu u kojem se iznosi.

Nedopustivo je koristiti stereotipe, pejorativne izraze, ponižavajuće prikazivanje, kao i svaki drugi oblik izravnog ili neizravnog poticanja ili podržavanja diskriminacije.”

Drage kolegice i kolege, apeliramo na profesionalnu svijest svakog od nas, pozivamo na izbjegavanje zamki poput “objektivnog” izvještavanja, donošenja “obje strane” u situacijama kada stavovi nisu jednako vrijedni, kad su u suprotnosti s Konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom RH, ponekad i sa zdravim razumom, a koji nas lišavaju odgovornosti.

Molimo vas da u svojem izvještavanju ne upotrebljavate riječi koje pridonose stereotipima ili sliče na govor mržnje. Posebno apeliramo na urednike, koji svojim statusom odgovaraju za objavljene sadržaje, a autoritetom i profesionalnom odgovornošću za usmjeravanje novinara pri izvršavanju njihovih zadataka pa ih podsjećamo na članak 26. Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji glasi: “Urednik ne smije od novinara zatražiti da radi protiv profesionalnih etičkih načela.”

Sa željom da svi zajedno čuvamo dignitet novinarske profesije jer samo profesionalnim novinarstvom služimo jačanju građanskog društva, pravne države i čuvanju civilizacijskih dosega na kojima se temelje europske vrijednosti, solidarni pozdrav svim kolegama. Imajmo na umu da je naša snaga u našem poslu.

Za Izvršni odbor HND-a
Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva

Sindikat novinara Hrvatske
Maja Sever, predsjednica