U fokusu

novo istraživanje

Kontrola i posesivnost kao oblici nasilja u vezama mladih

Kontrola i posesivnost kao oblici nasilja u vezama mladih

love-and-respect.org

U Republici Hrvatskoj provedeno je 2018. godine istraživanje o nasilju u vezama mladih na reprezentativnom uzorku od 1000 mladih u dobi od 16 do 26 godina.

Rezultati pokazuju da je 71% mladih u vezi ili su imali iskustvo veze a 58% njih izjavljuju da su  doživjeli neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama. 70% mladih izjavljuje da su doživljavali takva ponašanja kroz duži vremenski period.  Najčešće se radi o psihičkom nasilju koje uključuje kontrolirajuće i posesivno ponašanje, izrazitu  ljubomoru i ucjene.

Svaku petu mladu osobu partner/partnerica često provjerava i inzistira znati gdje je i što radi. 1 od 5 mladih doživljava izrazito ljubomorno ponašanje u vezi.  17% mladih doživjelo je u više navrata da partner/ica kontrolira i provjerava njihov mobitel. Nametanje osjećaja krivnje zbog provođenja vremena s prijateljima i obitelji doživljava višekratno 1 od 6 mladih.  1 od 10 mladih kontinuirano doživljava emocionalne ucjene u vezi (“ako ne učiniš to i to prekinut ću s tobom”), a isto toliko ih doživljava ponižavanje od strane partnera/ice koji/a im govori da “ništa ne vrijede”, “trebaju smršaviti”, “glupi su”. 11% mladih je doživjelo da partner/ica uvijek nameće planove u vezi (npr. što raditi, gdje ići i s kim) čak i protiv njihove volje. 15% mladih doživjelo je manipulacije odnosno, okrivljavalo ih se da su uzrokovali prekid veze dok je 12% doživjelo širenje laži o sebi od strane partnera/ice.

Mladi su u vezama doživjeli i seksualno nasilje pa tako 6% kaže da su doživjeli neželjene dodire i poljupce od strane partnera/ice a 3% je doživjelo prisilu na seks i seksualne aktivnosti. Također, 5% izjavljuje da su, unatoč odbijanju, bili prisiljeni slati osobi s kojom su u vezi fotografije golog tijela/intimnih dijelova ili su bili fotografirani protiv svoje volje.  

Dio mladih kaže da su pokušali riješiti situaciju nasilja u vezi na način da su prekinuli vezu (njih 60%), povjerili se prijateljima (njih 38%), ili rekli roditeljima (njih 14%),  dok četvrtina mladih -njih 26%- nisu poduzeli ništa.  Kao rezultat suočavanja sa nasiljem u vezi, 56% mladih izjavljuje da su doživjeli poteškoće pri učenju ili radu, 14% je doživjelo mučnine i vrtoglavice dok je 10% imalo suicidalne misli. Nakon prekida veze, 12% mladih je doživjelo neželjeni kontakt gdje bivši partner/ica želi biti u njihovoj blizini i organizira da se kao “slučajno” sretnu.

Za većinu mladih, njih 75%, situacija se promijenila na bolje nakon što su pokušali riješiti situaciju nasilja u vezi dok 9% mladih izjavljuje da je postalo još lošije.

Istraživanje je provela agencija MindBridge Consulting iz Češke u okviru projekta Love&Respect. Osim u Hrvatskoj, istraživanje je provedeno u Armeniji, Austriji, Gruziji, Češkoj Italiji i Španjolskoj.

Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na okruglom stolu “Zajednički napori u prevenciji nasilja u vezama mladih”, koji će se održati u utorak, 14. svibnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Centra za mlade i nezavisnu kulturu KZŽ (Zelene Dvorane) u Zaboku.