U fokusu

ADU i CZS

Kreativni kritički laboratorij: Zašto feminizam?

Kreativni kritički laboratorij: Zašto feminizam?

Centar za ženske studije i Akademija dramske umjetnosti objavljuju poziv studenticama i studentima Sveučilišta u Zagrebu za upis izvannastavnog obrazovnog modula Kreativni kritički laboratorij: Zašto feminizam? koji će biti realiziran utorkom i četvrtkom, u periodu od 18. travnja do 16. svibnja u Centru za ženske studije (Dolac 8).

Recentni trendovi snažne retradicionalizacije društva i homogenizacije medijskog i kulturnog polja u velikoj se mjeri reflektiraju i na polje obrazovanja, posebice u polju umjetničkih i kulturalnih studija. Studentice i studenti zagrebačkog sveučilišta tako se, s jedne strane suočavaju sa izazovima povijesnog revizionizma, a s druge sa nedostatnim znanjima i alatima iz sfere feminizma koji bi im omogućili da raskrinkaju određene aspekte tog fenomena.  Kreativni kritički laboratorij: Zašto feminizam? stremi upravo osnaživanju studenata/ica u tom smislu, demonstrirajući na konkretnim primjerima iz pop kulture važnost feminističke misli i akcije.

Fokusirajući se na primjere pozitivne reprezentacije ženskog identiteta u vizualnoj kulturi, program će se dotaknuti problematike ženske seksualnosti, neplaćenog kućanskog rada, majčinstva i ženskog seksualnog rada. Nudeći očišta koja izbjegavaju stereotipno prikazivanje odnosno pasivizaciju ženskih likova, ovaj program usmjeren je ka poticanju kritičke recepcije popularne kulture kroz elaboraciju nužnosti uspostave feminističke pogleda na njene proizvode.

Imajući na umu deficitarnost domaćih sveučilišnih kurikuluma u polju rodnih i feminističkih studija, programi izvaninstitucionalni suradnje nameću se kao isključivo mjesto ostvarivanja znanja iz navedenog polja. Ovaj program tako nudi krucijalnu nadopunu osnovnih studijskih planova, omogućujući studenticama i studentima da navedena znanja primjene na područja vlastitih budućih praksi, aktivirajući pritom interdisciplinarnost pristupa navedenoj temi te potičući daljnju artikulaciju rodne problematike u vlastitom radu.

Program će biti realiziran u formi gledateljskog kružoka koji će voditi teoretičarke i sveučilišne profesorice (Nataša Govedić, Una Bauer, Maša Grdešić) te umjetnice koje su ujedno profesorice na Akademiji dramske umjetnosti (Hana Jušić, Jasna Jasna Žmak). Njegujući vlastite istraživačke interese i specifičan pedagoški pristup, svaka je od autorica odabrala jedan do dva popkulturna proizvoda (film ili seriju) koje će povezati sa odabranim tekstovima s feminističkim predznakom. Modul će biti organiziran kroz niz susreta koji će studenti/cama omogućiti da iz feminističke perspektive analiziraju pop-kulturne fenomene uz prateće tekstove feminističkih autorica.

Format pojedinih susreta stremit će što većoj participativnosti studenatica i studenata kako bi se, kroz otvaranje prostora za diskusiju, potaknula njihova kritička imaginacija, a njihovo znanje aktiviralo na načine koji nadilaze uske okvire kognitivne spoznaje. Istovremeno, modul će studenti/cama, kroz selekciju analitičkih tekstova, ponuditi i prostor za upoznavanje s epistemološkim dosezima i spoznajnim intervencijama suvremenih feminističkih teorija, posebice onih koji se tiču statusa roda unutar različitih polja suvremenog iskustva. Posebna će se pažnja prilikom zajedničke analize usmjeriti na uspostavu paralela i veza između analiziranog materijala te domaćeg društvenog i kulturnog konteksta unutar koje studenti/ce same djeluju.

OVDJE možete pogledati cjelokupni program.

PRIJAVE

Program je namijenjen studenticama i studentima umjetničkih akademija i studija društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji su zainteresirani za proširivanje vlastitih znanja u polju feminističke kritike. Prethodno iskustvo i znanje iz te domene nije potrebno. Polaznicama i polaznicima modula bit će dodijeljena 2 ECTS boda za izvannastavnu aktivnost.

Prijave se primaju do 30. ožujka 2019. na e-mail adresu obrazovni@zenstud.hr. U prijavi treba navesti ime i prezime, studijski program te kratku motivaciju za sudjelovanje u programu.