U fokusu

žene kao inkubatori

Legalizacija surogat materinstva je legalizacija eksploatacije žena i trgovine decom

Legalizacija surogat materinstva je legalizacija eksploatacije žena i trgovine decom

Povodom najave novog prednacrta Građanskog zakonika 23.05.2019., kojim će se [u Srbiji] legalizovati surogat materinstvo, Autonomni ženski centar upozorava javnost i državne institucije, kao i članove i članice komisije za izradu prednacrta ovog dokumenta, da legalizacija surogat materinstva predstavlja legalizaciju ozbiljne forme eksploatacije žena i trgovine decom.

Surogat materinstvo u svojoj suštini predstavlja eksploataciju ženskih tela i trgovinu decom, posebno u situacijama kada je reč o komercijalnom surogat materinstvu, kakvo je najavljeno od strane člana komisije za izradu prednacrta Građanskog zakonika, prof. dr Miodraga Orlića. To što profesor Orlić koristi izraz “umerena nagrada” od 8.000 do 15.000 evra ne umanjuje činjenicu da je reč o eksploataciji i trgovini – žena će ostati trudna, izneti trudnoću (koja može biti i vrlo rizična) i roditi dete koje će dati drugim ljudima, a za uzvrat će dobiti novac.

U društvu gde trećina građana i građanki živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a siromaštvu su žene uvek više izložene, potpuno je jasno da će surogat materinstvu, iz nužnosti, pribegavati žene lošije ekonomske situacije. Dodatno, u društvu gde polovina žena trpi neki vid nasilja, velika je bojazan da će mnoge od njih biti prinuđene od strane partnera ili drugih muških članova porodice da se odluče za ovaj korak kako bi donele novac u kuću. “Nagrada” koja se pominje zapravo je novac za iznajmljivanje ženskog tela i kupovinu deteta.

Sa profesorom Orlićem koji je najavio izmene slažemo se isključivo oko činjenice da surogat majke nisu i neće biti majke. One su, kako je i on najavio, inkubatori čiji će reproduktivni organi služiti potrebama i prohtevima svima oko njih, sem sebi samima.

Ovo nije prvi put da se najavljuje uvođenje surogat materinstva, iako je jasno da bi Srbija time na još jedan način prekršila međunarodne ugovore koje je potpisala, ali i išla u suprotnosti sa evropskim vrednostima i zakonima koje treba da primeni, s obzirom na to da je Evropski parlament surogat materinstvo još 2011. godine definisao kao ozbiljan problem koji predstavlja eksploataciju ženskog tela i ženskih reproduktivnih organa. Istovremeno, legalizacija surogat materinstva u suprotnosti je sa UN Konvencijom o pravima deteta koja navodi specifične situacije kada dete može biti odvojeno od bioloških roditelja, što nije slučaj sa surogat materinstvom.

Država koja je opredeljena u borbi protiv nasilja prema ženama i za prava dece ovakvu praksu ne bi smela da dozvoli. Uzdamo se u to da je ova opredeljenost i dalje na delu.