U fokusu

Predstavljamo kandidatkinje HSLS-a

Liberalke na putu za Sabor?!

HSLS kandidirao je 28% žena te ima dvije žene koje su prve na listama u svojim izbornim jedinicama – Lindu Rossini Gajšak u sedmoj i Ljiljanu Vidučić u desetoj izbornoj jedinici. Uz njih predstavljamo vam još tri žene koje se nalaze na visokim pozicijama – Dianu Peckaj Vuković, novinarku, spisateljicu i scenaristicu poznatih tele novela, Ružicu Vidaković te Anitu Štimac Rako.

Liberalke na putu za Sabor?!

Diana Peckaj Vuković diplomirana je novinarka rođena u Zagreba. Radila je za časopis Zaposlena za koji je pisala o ženskoj problematici, novim tehnologijama roditeljstvu, književnosti i za stručni mjesečnik Majstor za koji je pratila inozemstvo, nove tehnologije i ekologiju. Scenaristica je telenovela Ljubav u zaleđu i Dolina sunca te serija Sve će biti dobro, Kazalište u kući i Pod sretnom zvijezdom. Također je autorica knjige Dan koji će van promijeniti život i zbirke literalnih eseja Ljubim tvoje usne tisuću puta. Predsjednica je ženske inicijative HSLS-a (Liberalke). Treća je na listi HSLS-a u I. izbornoj jedinici.

 

Ružica Vidaković rođena je 1960. u Slavonskom Brodu. Potpredsjednica je HSLS-a, a obnašala je i funkciju predsjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije te zamjenice župana. Vlasnica je knjigovodstvenog servisa TINA. Predsjednica je ženskog kuglačkog kluba “Obrtnik”, ekološkog društva “Zemlja” i udruge za zaštitu životinja “Spas”. Nalazi se na drugom mjestu HSLS-ove liste u V. Izbornoj jedinici.

 

Linda Rossini Gajšak, rođena je 8.srpnja 1972. godine u Samoboru. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog pripravničkog staža radila je kao liječnica u timu hitne medicinske pomoći na humanitarnom razminiranju. Od 2005. godine zaposlena je u Marketingu lijekova Belupa. Od 2003. godine gradska je vijećnica u Gradskom vijeću Grada Samobora, sada u trećem mandatu. Sadašnje dužnosti koje obnaša u HSLS-u: potpredsjednica Koordinacije za lokalnu i regionalnu samoupravu (od 3/2010), predsjednica samoborskog ogranka HSLS-a (od 7/2010) i predsjednica Liberalki-ženske inicijative HSLS-a Zagrebačke županije (od 2/2011). Članica je Volonterskog centra Samobor, Vijeća roditelja OŠ Samobor i samoborskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Koordinatorica je nacionalne kampanje Liberalki-ženske inicijative HSLS-a za izmjenu Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Nalazi se na prvom mjestu liste HSLS-a u VII. izbornoj jedinici.

 

Anita Šimac Rako rođena je u Sinju. Radi kao liječnica u vlastitoj ambulanti obiteljske medicine. Od 2010. predsjednica je organizacije HSLS-a u Sinju. Od 2005. do 2009. godine bila je članica Gradskog poglavarstva Sinja zadužena za socijalnu skrb i zdravstvo. Članica je i Središnjeg vijeća HSLS-a. Druga je na listi HSLS-a u IX. izbornoj jedinici.

 

Ljiljana Vidučić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu na kojem je i magistrirala 1985. U zvanju redovite profesorice na istom fakultetu je od 2006. godine. Usavršavala se u Londonu, Glasgowu, SAD i Japanu. Objavila je (samostalno ili u koautorstvu) i/ili prezentirala na konferencijama gotovo 100 radova, od čega se ističu 18 knjiga. Članica je niza znanstvenih i stručnih udruga i dugogodišnja volonterka. Članica je izdavačkih odbora međunarodnih časopisa. Primarno područje znanstvenog interesa je financiranje malog gospodarstva. Predaje na prediplomskim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima matičnog fakulteta, a predavala je i na više sveučilišta u zemlji i inozemstvu. Pročelnica je Katedre za financije, voditeljica srednjoročnog znanstvenog projekta MZOŠ-a, predsjednica Savjeta za poduzetništvo Splitsko-dalmatinske županije i članica povjerenstva za ravnopravnost spolova. Od svibnja 2010. godine predsjednica je splitskog ogranka HSLS-a. Prva je na listi HSLS-a u X. izbornoj jedinici.