U fokusu

Nacionalna kampanja u tijeku

Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Što će se dogoditi ako se ne odazovem na sud ili odbijem svjedočiti, koliko ću se zadržati na sudu, mogu li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje mogu dobiti informacije o predmetu, koja su moja prava, kako izgleda svjedočenje, kako mogu ostvariti putni trošak – ako ste žrtva ili svjedok kaznenog djela, sada u svojoj županiji možete dobiti podršku i odgovore na sva pitanja.

Ženska soba – Centar za seksualna prava trenutno provodi program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”, kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije; Udruga ZvoniMir), a financijski ga podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Besplatna pomoć i podrška uključuju emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima, psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb, podršku kada kazneno djelo nije prijavljeno te podršku nakon završetka sudskog postupka.

U okviru navedenoga programa pokrenuta je Nacionalna kampanja o pravima žrtava
kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama, svjedocima i svjedokinjama u Republici Hrvatskoj.

Cilj nacionalne kampanje jest senzibilizirati i informirati građane i građanke o sustavu podrške žrtvama, svjedocima i svjedokinjama kaznenih djela, kako u lokalnim zajednicama tako i na cijelom području Republike Hrvatske. Nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok_inja kaznenog djela, stoga je potpora od iznimne važnosti!

U okviru nacionalne kampanje kreirana je internetska stranica Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, na kojoj se u samo dva klika mogu saznati sve informacije vezane za besplatnu pomoć i podršku u svakoj od županija u kojima se program provodi.

U prvom tjednu listopada bit će organizirano 22 javne akcije na području županija u kojima djeluju organizacije koje sudjeluju u projektu kako bi što više osoba dobilo informacije o sustavu pomoći i podrške žrtvama, svjedocima_kinjama u Republici Hrvatskoj. Osim toga, kroz brojne druge aktivnosti (npr. info pultovi na sudovima, okrugli stolovi, tematske sjednice, medijski istupi) radi se i nastavit će se raditi na informiranju građana i građanki.