U fokusu

Povodom 20 godina rada u BIH

Nagrada za najinovativnije nastavnike/ice u 2016.

Nagrada za najinovativnije nastavnike/ice u 2016.

Centar za obrazovne inicijative Step by Step, povodom 20 godina od početka rada u BIH, pokreće inicijativu za dodjelu godišnje nagrade za inovativne odgajatelje i odgajateljice, nastavnike i nastavnice te stručne suradnike i suradnice u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. 

Nagradom se želi prepoznati, nagraditi i promovirati one pojedince i pojedinke koji/e daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanje. Ukupno će biti dodijeljeno 50 nagrada, po 10 u svakoj od pet kategorija: Predmetni nastavnici/e u osnovnim školama, Učitelji/ice u razrednoj nastavi, Odgajatelji/ice u predškolskom obrazovanju, Predmetni nastavnici/e u srednjim školama te Stručni suradnici/e u svim fazama odgojno – obrazovnog ciklusa. 

Dobitnici/e glavnih nagrada u svakoj od kategorija osvojit će 1.000,00 KM te dobivaju priznanje Najinovativniji/a nastavnik/a za 2016. godinu. 

Prijaviti se mogu svi/e zaposleni/e ili na drugi način angažirani/e odgajatelji/ce, nastavnici/ce osnovnih i srednjih škola i stručni suradnici/ce s područja cijele BiH. Kriteriji za odabir su inovativnost i kreativnost, doprinos učenju i razvoju djece i/ili učenika/ica te mogućnost primjene istih praksi u drugim sredinama. 

Svi/e zainteresirani/e mogu se prijaviti popunjavanjem formulara za prijavu, kojeg s drugim prilozima treba dostaviti na e-mail adresu nedim@coi-stepbystep.ba najkasnije do 15.11.2016. godine. 

Nagrade će biti dodijeljene na posebnoj ceremoniji u Sarajevu, 9. prosinca ove godine, a više o samom procesu prijave, kriterijima poziva te o formularu pročitajte na stranicama Inškole