U fokusu

glas koncila

Napad na kolege/ice koji su uspjeli zaštititi neovisnost Sveučilišta od crkvenog nauka

Napad na kolege/ice koji su uspjeli zaštititi neovisnost Sveučilišta od crkvenog nauka

Glas Koncila/Screenshot

Priopćenje Autonomne ženske kuću Zagreb, Centra za žene žrtve rata Rosa, Lezbijske grupe Kontra i Ženske mreže Hrvatske prenosimo u cijelosti. 

Povodom članka objavljenog u Glasu Koncila br. 43/2017., od 26. listopada 2017., aktivistkinje ženskih grupa smatraju nedopustivim da Valerije Vrček, prof.dr.sc. Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, koristi Glas Koncila za napad na svoje kolege i kolegice koji su uspjeli zaštititi neovisnost Sveučilišta od crkvenog nauka. Naime, profesori/ice Fakulteta uspjeli su se usprotiviti skandaloznom prijedlogu Uprave Fakulteta da priznatu nastavnicu farmaceutske etike prof. dr.sc. Jadranku Vuković-Rodríguez, mag.pharm. iz obaveznog kolegija Farmaceutska etika i deontologija na V. godini studija farmacije, na jednu ili dvije akademske godine zamijeni donedavni dekan i sadašnji v.d. pročelnik Katedre moralne teologije s Katoličko-bogoslovnog fakulteta, prof.dr.sc. Tonči Matulić, koji među ostalim predaje Bioetiku, spolni i ženidbeni moral, a jedan je od najistaknutijih javnih osporavatelja ženinog prava na pobačaj i kontracepciju.

Smatramo da je Fakultetska uprava na čelu s dekanom prof. dr. sc. Željanom Malešom, pokušajem instaliranja prof.dr.sc. Tončija Matulića željela nametnuti stavove  koji su u suprotnosti sa pravima žena na odlučivanje o vlastitom zdravlju i izboru kontracepcije.

Vrijeđalački je od prof.dr.sc. Vrčka javno, putem medija, u vlastitom autorskom članku, svoje kolegice i kolege nazvati zanatski deformiranim laboratorijskim autistima i sasvim prosječnim građanima u javnosti čija je komunikacija s okolinom reducirana na konferencije, publikacije i fakultetska vijeća. Na taj ih način etiketira samo zato što nisu bezpogovorno pristali na uvođenje crkvenog nauka na Farmaceutsko-biokemijski fakultet zalagajući se za znanstveno, stručno i nepristrano podučavanje budućih farmaceuta/kinja.

Prof.dr.sc. Vrček  zloupotrebljava Glas Koncila samo s jednom svrhom, kako bi mogao javno i neprofesionalno, dapače izrazito uvredljivo i nimalo znanstveno, napadati kolegice i kolege, znanstvenice i znanstvenike koji misle drugačije, a kojima je uspjelo zaštititi neovisnost Sveučilišta  primjerom dobre prakse .

Stoga aktivistkinje napisani članak smatraju pozivom na javni linč, usmjeren prema drugačije mislećim članovima/icama znanstvene zajednice.