U fokusu

godišnji izvještaj Svjetske banke

Nema jednakosti za zaposlene žene ni u jednoj zemlji svijeta

Globalni rodni jaz daleko je veći nego što se dosad mislilo.

Foto: Karolina Grabowska (pexels.com)

Prema novom izvještaju Svjetske banke nijedna zemlja na svijetu ne pruža ženama iste mogućnosti kao muškarcima u svijetu rada. To pokazuje da je globalni rodni jaz daleko veći nego li se mislilo. Izvještaj navodi da bi smanjenje tog jaza moglo povećati globalni bruto domaći proizvod (BDP) za više od 20%.

Po prvi put, Svjetska banka je istražila utjecaj brige o djeci i politika sigurnosti na sudjelovanje žena na tržištu rada u 190 zemalja. Utvrđeno je da, kada su ova dva čimbenika uzeta u obzir, žene u prosjeku uživaju samo 64% pravne zaštite koju uživaju muškarci. To je pad, u odnosu na prethodnu procjenu, od 77%. Autorica izvješća Tea Trumbic rekla je da pitanja brige o djeci i sigurnosti posebno utječu na radnu sposobnost žena.

Iako postoje zakoni, često ne postoje mehanizmi

Deseto izdanje izvješća pod nazivom “women, business and the law” također je, po prvi put, adresiralo jaz između zakona i mehanizama koji su uspostavljeni za provedbu istih. Utvrđeno je da su zemlje, u prosjeku, uspostavile manje od 40% mehanizama potrebnih za punu implementaciju zakona.

Iako je 95 zemalja donijelo zakone o jednakim plaćama, samo 35 njih ima mjere koje osiguravaju da rodni jaz u plaćama bude adresiran. Globalno, žene zarađuju 77 centi od svakog dolara koji zaradi muškarac.

Mnoge su zemlje podsaharske Afrike zabilježile brz napredak u reformi zakona posljednjih godina. Ipak, imale su najveći jaz između zakonodavstva i implementacije. Togo je imao najveći broj zakona u podsaharskoj Africi, dajući ženama 77% zakonskih prava koja imaju muškarci, ali je imao strukturu i mehanizme za provedbu samo četvrtine njih.

“Vidjeli smo dosljedne reformske napore nekoliko afričkih zemalja… ove godine izvješće ističe Togo i Sierra Leone koji su imali stvarno velike pomake u posljednje tri do četiri godine”, kazala je autorica izvješća Tea Trumbic. “No, potporni mehanizmi za provedbu uglavnom nedostaju. Zato je jaz u implementaciji još veći u zemljama koje su nedavno napravile reforme. Podigle su zakonske standarde, ali nemaju potporne mehanizme za implementaciju istih.”

Smanjenje jaza dovelo bi do povećanja globalnog BDP-a

Rješavanje jaza u skrbi za djecu odmah bi dovelo do povećanja sudjelovanja žena u svijetu rada za 1%. Prema izvještaju, manje od polovice zemalja ima propisanu financijsku potporu ili porezne olakšice za roditelje male djece. Manje od trećine zemalja ima uspostavljenje standarde kvalitete za brigu o djeci koji roditeljima i djeci mogu osigurati sigurnost.

U 81 zemlji ženska mirovina ne uključuje razdoblja odsutnosti s posla, koja su povezana s brigom o djeci. Također, 151 država ima zakone protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. No, samo 40 zemalja ima zakone koji adresiraju zlostavljanje na javnim mjestima ili u javnom prijevozu. To znači da žene nisu zaštićene na putu do radnog mjesta.

“U cijelom svijetu diskriminatorni zakoni i praksa sprječavaju žene da rade ili započnu posao u istim uvjetima koje imaju muškarci”, rekao je Indermit Gill, glavni ekonomist Grupacije Svjetske banke. “Zatvaranje ovog jaza moglo bi povećati globalni bruto domaći proizvod za više od 20%. To bi udvostručilo globalnu stopu rasta tijekom sljedećeg desetljeća. Ali reforme su usporile do stadija puzanja.”

Prevela i prilagodila: Iva Zelić