U fokusu

Što to brani neokonzervativna politička agenda?

Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji

Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji

Što karakterizira obranu “ugroženih” vrijednosnih kategorija “života, obitelji i religijske slobode”? Kada se razbacuju pseudoznanstvenim pojmovima poput “rodne ideologije”, što pod time misle? Događa li se uzurpacija javnih i političkih prostora? 

CESI-jev izvještaj bavi se glavnim značajkama neokonzervativnih grupacija i njihovih djelovanja na prostoru Europske unije. U izvještaju se tako opisuju i ističu njihova dobra organiziranost i umreženost i sve veća profesionaliziranost, ali i česta financijska netransparentnost.

Uz to, neokonzervativna organiziranja karakteriziraju i nejasne granice između svjetovnih aktera (građanskih inicijativa, organizacija civilnog društva i političkih stranaka) i religijskih hijerarhija. Značajan utjecaj koji su počeli ostvarivati nerazmjeran je njihovim stvarnim (malo)brojčanim snagama te je rezultat vješte upotrebe suvremenih komunikacijskih i informatičkih tehnologija, kao i građanskih i političkih instrumenta, uz veliko korištenje tehnika manipulacija i dezinformiranja.

Također, očito je da je konačni cilj neokonzervativnih nastojanja stjecanje političke moći i uključivanje katoličkih religijskih vrijednosti u javne politike i zakonodavstvo, što je zapravo napad na demokratski koncept sekularne države.

Na kraju izvještaja navode se smjernice za buduća zagovaranja i strateška suprotstavljanja, a kako bi se ograničio utjecaj neokonzervativnih interesnih grupa u području seksualnih i reproduktivnih prava u Europskoj uniji. Smjernice su grupirane u tri područja: Praćenje, informiranje i dokumentiranje; Ponovno preuzimanje vrijednosti i pojmova pri zagovaranju te Umrežavanje i stvaranje savezništava.

Cjeloviti izvještaj možete pronaći ovdje.