U fokusu

Očekivanja ženskih udruga uoči mađarskog predsjedanja Unijom

Nevladina organizacija European Women’s Lobby (EWL) pozvala je Mađarsku koja 1. siječnja preuzima predsjedanje Europskom unijom, da na čelu EU-a osiguran daljnji napredak u usvajanju zakonskih prijedloga koji se tiču ravnopravnosti spolova, sa ciljem pune integracije ženskih prava i rodne ravnopravnosti u europskim socijalnim i ekonomskim politikama.

Očekivanja ženskih udruga uoči mađarskog predsjedanja Unijom

Nevladina organizacija European Women’s Lobby (EWL) pozvala je Mađarsku koja 1. siječnja preuzima predsjedanje Europskom unijom, da na čelu EU-a osiguran daljnji napredak u usvajanju zakonskih prijedloga koji se tiču ravnopravnosti spolova, sa ciljem pune integracije ženskih prava i perspektive rodne ravnopravnosti u europskim socijalnim i ekonomskim politikama.

EWL poziva mađarsko EU predsjedništvo da usvoji instrument koji će se nadovezati na Europski pakt o ravnopravnosti spolova, kako bi se na nivou država članica EU-a osigurala implementacija Europske strategije o jednakosti između muškaraca i žena, koju je usvojila Europska komisija.

Nadalje, u organizaciji ističe potrebu da se osigura usvajanje sveobuhvatnog prijedloga za europsku strategiju o iskorjenjivanju svih oblika muškog nasilja nad ženama, da se provede revizija Direktive za rodiljnom dopustu, kako bi se rodiljni dopust u Europskoj uniji produljio sa 14 na 20 tjedana.

U EWL-u pozivaju mađarsko predsjedništvo na preuzimanje inicijative za usvajanje nacrta Direktive za borbu protiv diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja, dobi, invaliditeta ili seksualne orijentacije, uzimajući kao temelj rezoluciju Europskog parlamenta i prijedloge EWL-a i drugih nevladinih organizacija koje se bore protiv diskriminacije.

Predsjedništvo Europske unije se također poziva da osigura da promocija jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i zapošljavanje, te socijalne usluge i održivi socijalni razvoj budu u središtu implementacije, izvještavanja i nadgledanja mehanizama nove strategije Europa 2020.

European Women’s Lobby je jedna od vodećih krovnih organizacija sa više od 2500 udruga članica za promicanje prava žena te ravnopravnost spolova u EU.