U fokusu

Obilježen dan ljudskih prava

Održana javna akcija ‘Za svijet po mjeri djevojčica’

Održana javna akcija ‘Za svijet po mjeri djevojčica’

Screenshot

Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava na Markovom trgu u Zagrebu danas je održana javna akcija ‘Za svijet po mjeri djevojčica’. Time je ujedno obilježen i zadnji dan kampanje ’16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’. Osim u Zagrebu, točno u podne održane su akcije i u Bjelovaru, Rijeci, Šibeniku i Zadru. 

Tijekom akcije čitana su svjedočanstva žena koje su preživjele nasilje, a nakon svakog je upućen po jedan zahtjev prema institucijama. Radi se o zahtjevima koji su ostali neispunjeni u posljednjih godinu dana kroz tri velike kampanje – #prekinimošutnju, #spasime i #pravdazadjevojčice. Cilj akcije je bio još jednom upozoriti na nasilje nad ženama kao društveni problem te zatražiti promjene koje će doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja. 

Video s akcije u Zagrebu pogledajte ovdje, a iz Šibenika ovdje. U Rijeci se čitalo ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, a u Zadru se čitala poezija koja obrađuje nasilje ispred zgrade Općinskog suda te su upućeni zahtjevi prema institucijama, prvenstveno prema Vladi RH.

Zahtjevi su:

  • Akcijski plan za zaštitu ženskog zdravlja
  • Nadzor nad kvalitetom zdravstvenih usluga
  • Unaprjeđenje sustava zaštite pacijenata –bolja provedba Zakona o zaštiti prava pacijenata
  • Proračunsko financiranje svih mjera prevencije, zaštite i sankcioniranja obiteljskog i seksualnog nasilja u skladu s preuzetim međunarodnim i zakonskim obvezama:

Dugoročno, a ne projektno financiranje nezavisnih usluga za podršku ženama žrtvama nasilja u zajednici, a koje vode ženske organizacije – SOS linije, savjetovališta i skloništa

Uspostava i financiranje skloništa i savjetovališta u regijama i sredinama gdje ih nema i to kroz suradnju sa specijaliziranim ženskim organizacijama

Nacionalna SOS linija za sve oblike nasilja nad ženama koja će raditi 24 sata – mrežno postavljena u suradnji s postojećim SOS linijama koje vode ženske organizacije

Donošenje Nacionalne strategije za suzbijanje svih oblika seksualnog nasilja

Najmanje 3 dodatna regionalna savjetovališta za seksualno nasilje pod supervizijom Ženske sobe

Najmanje 6 novih skloništa, uspostavljena u suradnji sa ženskim organizacijama u skladu sa standardima kvalitete autonomnih ženskih skloništa 

Za osiguravanje dovoljnog broja potrebnih, lako dostupnih, regionalnih Centara, Ženska soba je spremna uz podršku na otvaranje 3 regionalne podružnice

Specijalističke edukacije za sve javne službe odgovorne za zaštitu i sankcioniranje rodno uvjetovanog nasilja – policija, pravosuđe, socijalni rad, zdravstvo, obrazovanje

Sustavno uvođenje vođenje građanskog odgoja koji djecu podučava rodnoj ravnopravnost i nenasilje  kao i seksualne edukacije u sklopu zdravstvenog odgoja

  • Usvajanje izmjena  Kaznenog zakona do kraja 2020.godine
  • Usvajanje izmjena Zakona o suzbijanju nasilja u obitelji do kraja 2020.godine
  • Usvajanje izmjena Zakona o kaznenom postupku do kraja 2020.godine

Javnu akciju organizirala je Platforma za reproduktivnu pravdu u suradnji s udrugama PaRiter iz Rijeke, Antifjaka iz Zadra, Stop nasilju iz Šibenika i Kul Pong iz Bjelovara.