U fokusu

u hrvatskoj opetovana kršenja radničkih prava

Ovo su najgore zemlje na svijetu za radništvo!

Ovo su najgore zemlje na svijetu za radništvo!

ITUC

Na Trećem svjetskom kongresu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), koji se od 18. do 23. svibnja održavao u Berlinu, prezentiran je indeks radničkih prava u 139 zemalja svijeta. Zemlje su rangirane prema 97 indikatora – od zakonske zaštite do prakse.

Prema podacima za razdoblje od travnja 2013. do ožujka 2014. godine, Srednjoafrička Republika, Libija, Palestina, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija i Ukrajina su zemlje u kojima su radnici praktički bez ikakvih prava.

Zemlje u kojima su povrede radničkih prava iznimke jesu Njemačka, Francuska i Norveška, ali i na opće iznenađenje – Slovačka i Crna Gora.

Hrvatska je smještena u grupu u kojoj vlade i/ili poslodavci opetovano krše radnička prava te potkopavaju borbu za bolje radne uvjete. U istoj skupini s Hrvatskom nalaze se Srbija, Makedonija, Češka, Španjolska i Novi Zeland.

U izvješću ITUC globalni indeks prava: Za radnike najgore zemlje u svijetu 2014. naglašeno je kako su u zadnju godinu dana vlade više od 35 zemalja joristile metodu uhićenja radnika kao taktiku otpora zahtjevima za pošteno zarađene plaće, dostojanstvene i sigurne uvjete na radu. U najmanje devet zemalja kao metoda zastrašivanja koristila su se i ubojstva radnika. Zabrinjavajuće je da se čak u 87 zemalja radnicima onemogućava pravo na štrajk. U najmanje 53 zemlje radnicima je odbijen pokušaj za pregovore o boljim uvjetima rada.