U fokusu

Platforma 112 osudila diskriminatorne poruke prosvjeda protiv ćirilice

Platforma 112 osudila diskriminatorne poruke prosvjeda protiv ćirilice

Platforma 112, neformalna koalicija koja okuplja 69 organizacija civilnog društva, osudila je diskriminatorne poruke poslane s prosvjednog skupa protiv ćirilice u Zagrebu. Pozvala je Vladu da poduzme odlučnije korake u zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Hrvatskoj. 

Navodi i kako je i do sada upozoravala na pritiske određenih društvenih grupa, političkih stranaka i medija koji nisu prezali služiti se lažima i pozivima na nasilje u svrhu promocije svojih stajališta te da su nažalost i danas bili svjedoci govora mržnje i iskaza netolerenacije na Trgu bana Jelačića. Platforma traži jasnu osudu svih poruka koje su u suprotnostima s ustavnim vrijednostima i zakonima RH. 

Smatramo da je poštovanje manjinskih ljudskih prava pitanje demokratskog civilizacijskog dosega ove zemlje te se o ovako važnim pitanjima ne može raspravljati na ulici gdje vlada zakon glasnijeg. Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniju ubuduće treba doprinijeti dobrim europskim praksama u rješavanju manjinskih pitanja, a poštovanje dvojezičnosti jedan je od tih doprinosa, navodi Platforma 112 u priopćenju.

Apelira na Vladu i sve ostale društvene aktere da promiču kulturu mira, toleranciju prema kulturalnim i drugim različitostima te poštovanje manjinskih i ljudskih prava, posebice na područjima na kojima su ratne traume još prisutne. Temelj svake pravne i demokratske države je sustavno i nepristrano provođenje svih zakonskih normi, posebice onih koji se tiču zaštite i promocije ljudskih prava, navodi se.

Podsjeća kako je u svojem godišnjem izvještaju o radu Vlade za 2012. pozdravila najave koje su se ticale uvođenja dvojezičnih natpisa na području Vukovarsko-srijemske županije kao hvale vrijedan napor na putu prema ostvarenju pune zaštite manjinskih prava u Hrvatskoj.

Platformu 112 za Hrvatsku vladavine prava, uz ostale, čine B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum i Transparency International Hrvatska.