U fokusu

jer se zalaže za pravo žene na abortus

Porezna uprava proglasila Centar za ženske studije ustanovom koja krši Ustav?!!

Porezna uprava proglasila Centar za ženske studije ustanovom koja krši Ustav?!!

H-alter

Porezna uprava odbila je priznati odbitak od poreza za uplaćenu donaciju Centru za ženske studije zbog toga što se CŽS ‘zalaže za pravo na pobačaj’. Ovaj potez Porezna uprava obrazložila je riječim da ‘odgoj-obrazovanje i kultura koju promiče Centar za ženske studije, a koja se zalaže za pravo na pobačaj je u izravnoj vezi sa člankom 21. Ustava Republike Hrvatske u kojem je propisano da svako ljudsko biće ima pravo na život’.

Također su se pozvali i na argumentaciju karakterističnu za pro-life grupacije: “Treba spomenuti da je Europski sud pravde u sporu C-34/10 ‘Oliver Brüstle v Greenpeace e.V‘ definirao da je bilo koja jajna stanica u trenutku oplodnje organizam sposoban da se iz njega pokrene proces nastanka ljudskog bića, tj da ljudski život započinje oplodnjom”.

Ukoliko utipkate ovaj spor u internetsku tražilicu, prve stranice koje će se otvoriti jesu Katolik.hr i Klinikazapobacaje.com, piše H-alter.

“Proglašavanje Centra za ženske studije ustanovom koja svojim radom krši Ustav RH zbog zalaganja za prava žena na pobačaj smatramo štetnim i opasnim zbog sadržaja obrazloženja kojim se nezakonito prekoračuju ovlasti institucija donošenjem vrijednosnih sudova. Aktivnosti Centra za ženske studije, koji sljedeće godine obilježava 20.obljetnicu kontinuiranog rada na promicanju izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture, a u čijim programima sudjeluju akademski građani i građanke, te podržavaju građani/ke i institucije RH ovim obrazloženjem se obezvrjeđuju”, naglasila je izvršna direktorica Centra za ženske studije Rada Borić u priopćenju za medije.

“Također, na ovaj način podnositeljici porezne prijave uskraćena su ljudska i ekonomska prava zagarantirana Ustavom RH kao i pravo na izbor. Ovo obrazloženje ne bi smjelo biti prihvatljivo za sekularnu državu kakva je Republika Hrvatska i za tijela državne vlasti koja je predstavljaju i nadamo se da će institucija kojima smo se obratile reagirati u skladu sa svojim ovlastima”, zaključila je Borić.