U fokusu

Porod kod kuće je normalna praksa u Europi

Večernji list objavio je priču o Zagrepčanki koja je svoje dijete odlučila roditi kod kuće uz asistenciju primalje. Problem je nastao u pokušaju da se dijete prijavi u matičnu knjigu rođenih uslijed čega je čak dijete oduzeto majci na dva dana! I dok se nitko ne pita kako na bebu staru dva dana utječe odvojenost od majke i izostanak dojenja, Večernji list se obrušava na rodilje pitajući se nije li porod kod kuće kršenje prava djeteta.

Porod kod kuće je normalna praksa u Europi

Večernji list objavio je priču o Zagrepčanki koja je svoje dijete odlučila roditi kod kuće uz asistenciju primalje. Problem je nastao u pokušaju da se dijete prijavi u matičnu knjigu rođenih uslijed čega je čak dijete oduzeto majci na dva dana! I dok se nitko ne pita kako na bebu staru dva dana utječe odvojenost od majke i izostanak dojenja, Večernji list se obrušava na rodilje pitajući se nije li porod kod kuće kršenje prava djeteta, a Ministar Darko Milinović potpisuje dopis u kojem se takav porod naziva nadrilječništvom jer eto nije regulirano zakonom (za što je krivo upravo Milinovićevo ministarstvo).  

U Udruzi Roda koja se zalaže za pravo svake žene da odabere mjesto, način i stručnu osobu za skrb pri porodu naglašavaju da žena koja se odluči na porod kod kuće ne krši nijedan hrvatski zakon, no pitaju se koliko se krše ljudska prava i hrvatski zakoni upravo od institucija koje bi ih trebale štititi?


“U europskim državama su primalje licencirane za samostalan rad te je na taj način porođaj kod kuće i porođaj u centrima gdje rade samo primalje zakonski reguliran. Primjerice, u Austriji žene mogu od države dobiti povrat većine troškova poroda kod kuće. Poznat je i primjer Nizozemske u kojoj kod kuće rađa trećina rodilja. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju znači i da Hrvatska mora prilagoditi svoje zakone na način da omogući samostalnost primalja i asistirane porode izvan rodilišta u centrima za porode ili u domu rodilje.”
kažu u Rodama te nastavljaju “Istraživanja pokazuju da za niskorizičnu trudnicu, porod kod kuće donosi jednaki mortalitet rodilje i djeteta kao i porod u bolnici, dok su stope medicinskih intervencija i operativnog dovršenja poroda kao što su vakuum, carski rez znatno manje nego u bolnici. U razvijenim zemljama je u zadnjih nekoliko godina primijećen porast broja kućnih poroda, pri čemu se za kućni porod odlučuju uglavnom žene višeg obrazovanja i višeg socijalnog statusa.”

 

Hrvatska komora primalja dobiva sve više upita o mogućnostima poroda kod kuće o čemu je u nekoliko navrata pismenim putem upozoravala i tražila očitovanje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a koje do danas još nije dobila.

 

“Trenutna situacija vezana za tu problematiku je neodrživa jer se s jedne strane nalaze žene koje traže pravo na izbor načina i mjesta porođaja, a s druge postoji potpuna pasivnost i nezainteresiranost nadležnih institucija. Posljedice takve situacije je sve veći broj neasistiranih kućnih porođaja, koji dokazano nisu najbolji izbor, te porođaja hrvatskih trudnica izvan Republike Hrvatske ili uz prisustvo stranih primalja koje nemaju dozvolu za rad u našoj zemlji. Naš je stav da se u današnje vrijeme niti jedan porod u RH ne bi trebao odvijati bez stručne medicinske pomoći, pa tako ni planirani porod kod kuće.” kažu u Komori primalja.

 

Regulaciju poroda kod kuće traži i Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić koja ističe da su već upozorili Ministarstvo da je potrebno osmisliti načine kojima će svoj djeci biti osiguran kontrolirani porod te zdravstvena zaštita od prvih trenutaka neovisno o tome rađaju li se kod kuće ili u bolničkim uvjetima.

Čini se da je svima osim Milinovićevom ministarstvu jasno da su žene od pamtivijeka rađale kod kuće i da iz raznih razloga to žele i danas te da situacija u kojoj se to radi u nekontroliranim uvjetima može štetiti i ženama i djeci.