U fokusu

22. rujan

Povorkom i crnim balonima Rijeka obilježila ‘Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama’

Povorkom i crnim balonima Rijeka obilježila ‘Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama’

Uzor

Povorkom i puštanjem balona na Korzu u Rijeci obilježen je ‘Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama‘.

U organizaciju udruge Uzor i učenika/ica i nastavnika/ica Prve riječke hrvatske gimnazije, Korzom je prošla povorka s ciljem senzibilizacije društva na problem nasilja nad ženama, posebice onog u obitelji. Tim povodom u zrak je pušteno 350 crnih balona u sjećanje na isto toliko ubijenih žena od strane bliskih osoba u zadnjih 17 godina.  

Samo u 2018. godini ubijeno je pet žena koje su bile u bliskim odnosima s počiniteljem, dok je u prvih osam mjeseci 2019. godine ubijeno njih četiri. Među počiniteljima ubojstava od strane bliskih osoba prevladavaju supružnici (bračni, izvanbračni i bivši supružnici  te partneri).

Osim povorke, sa srednjoškolcima/ama koji su se pridružili obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan je kviz vezan za mitove o nasilju u mladenačkim vezama. Nasilje u mladenačkim vezama očituje se u tri pojavna oblika; fizičkom, psihičkom i seksualnom. Najzastupljeniji i najčešći oblik nasilja u mladenačkim vezama je psihičko nasilje za koje se procjenjuje da ga je više od 90% mladih u vezi doživjelo barem jednom. Zbog toga je neophodno je s mladima raditi na prepoznavanju neprimjerenih i nasilnih ponašanja u romantičnim odnosima, prepoznavanju i uklanjanju rodnih stereotipa i mitova o nasilju te, u skladu s navedenim, razvijati kvalitetne i sveobuhvatne preventivne programe.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se od 2004. godine, u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu, 22. rujna 1999. godine. 

U sklopu ovogodišnjeg obilježavanja ‘Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama’ na postamentima na Korzu, u suradnji udruga SOS Rijeka i Pariterpostavljena je i izložba “Žene šute i skrivaju svoje lice” koja na javnom mjestu želi progovoriti o pravom licu nasilja.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Poreču u organizaciji Centra za građanske inicijative kroz informiranje građana/ki o njihovim pravima i mogućnostima vezano uz Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela te u Puli kroz dramski prikaz priča žena koje su žrtve nasilja.