U fokusu

Centra za ženske studije:

‘Pozivamo građanke i građane da s punom sviješću o dalekosežnim posljedicama glasaju protiv’

‘Pozivamo građanke i građane da s punom sviješću o dalekosežnim posljedicama glasaju protiv’

Povodom raspisivanja referenduma o unošenju definicije braka kao životne zajednice muškarca i žene u Ustav Republike Hrvatske, članice i suradnice Centra za ženske studije žele izraziti svoje odlučno protivljenje referendumskom pitanju i provedbi referenduma za koje opravdano smatramo da ugrožavaju postignute standarde ljudskih prava, sloboda i demokracije.

Prije svega, protivimo se postavljanju značaja braka na razinu ustavnog pitanja, svjesne mogućih dugoročnih implikacija tog čina kako za osobe homoseksualne orijentacije tako i za sve građanke i građane Republike Hrvatske. Uzdizanje heteroseksualnosti braka na razinu ustavne kategorije po prvi put suprotstavlja heteroseksualnost drugim spolnim orijentacijama u najvišem zakonskom aktu države. Time spolna orijentacija postaje mjesto razlike u pravu, odnosno ustavom potvrđen temelj zakonskih ograničavanja prava i sloboda. Smatramo to protuustavnim, jer Ustav predviđa jednakost pred zakonom i uživanje prava i sloboda neovisno o spolu i drugim osobinama. Stoga izražavamo zabrinutost zbog proizvodnje konflikta u ustavnim odredbama i nesagledivih posljedica koje bi taj konflikt mogao imati na stanje ljudskih prava i osiguravanje jednakosti svih građanki i građana Republike Hrvatske.

Nadalje, s velikom nelagodom svjedočimo političkim procesima koji ugrožavaju sekularnost države i vode nametanju religijskih vrijednosti u odnosu na koje bi sekularna država trebala biti neutralna i pretpostaviti im najviše ustavne vrednote koje su temelj za tumačenje ustava (sloboda, jednakost, ravnopravnost spolova, poštivanje prava čovjeka).

Želimo ukazati i na širi politički kontekst kojega građanke i građani moraju biti svjesne/i izlazeći na referendum. Kampanja za referendum dio je šireg nadnacionalnog konzervativnog pokreta politički projektirane retradicionalizacije koju osjećamo kao prijetnju dosad osiguranim slobodama, a naročito nas, kao žene, brine budućnost tretiranja rodne ravnopravnosti i reproduktivnih prava, uključujući pravo na siguran i besplatan pobačaj i dostupnu kontracepciju. Taj pokret netransparentnih izvora financiranja i strukture kao jedan od primarnih fokusa ima promicanje fiksnih rodnih uloga. Za osobe homoseksualne i drugih spolnih orijentacija, kao i za žene općenito, to uključuje ograničavanje i takav stupanj društvenog nadzora nad tijelom, seksualnošću i reprodukcijom kakav držimo u potpunosti neprihvatljivim.

Uvažavajući pluralnost mišljenja i ljudskih izbora, kampanju za referendum ipak vidimo kao izraz isključivanja drugih i drukčijih, kao izraz homofobije koji rezultira proizvodnjom verbalnog i drugog nasilja i potenciranjem društvenih sukoba temeljenih na isključivanju svake različitosti. Kampanja je nastavak konzervativnih nastojanja ograničavanja sloboda i prava kojima smo svjedočile u slučaju donošenja zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, uvođenja zdravstvenog odgoja u škole te sve češćih ograničavanja dostupnosti kontracepcije i pobačaja putem poziva medicinskih radnika/ca na prigovor savjesti, bez osiguranog sustava koji bi omogućio ženama puno uživanje zakonom zajamčenih prava. Ove su tendencije nespojive s feminističkim vrijednostima za koje su se borile generacije žena i koje predstavljaju civilizacijski doseg koji ne smije biti ugrožen.

Stoga, ukoliko se referendum bude održao, pozivamo građanke i građane da s punom sviješću o dalekosežnim posljedicama glasaju protiv.