U fokusu

sporno imenovanje u Radnu skupinu za ratifikaciju Istanbulske konvencije

‘Pozivamo Ministarstvo da preispita odluku o imenovanju Prskala i Munjin’

‘Pozivamo Ministarstvo da preispita odluku o imenovanju Prskala i Munjin’

fAKTIV

Povodom imenovanja Ivana Prskala iz Ordo Iuris Hrvatska i Ivana Munjina iz U ime obitelji u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Ženska mreža Hrvatske pozvala je  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da ponovno proispita njihov izbor.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Pozdravljamo imenovanje Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) čime je konačno nakon četiri godine napravljen korak naprijed u postupku ratifikacije.

Istovremeno izražavamo zabrinutost zbog imenovanja u Radnu skupinu predstavnika udruga koje se aktivno javno zalažu protiv ratifikacije Konvencije.

Naime, na sam Međunarodni dan žena 8.3.2017. na stranicama Ministarstva objavljena je Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

U Radnu skupinu imenovani su Ivan Prskalo iz Ordo Iuris Hrvatska i Ivan Munjin iz U ime obitelji, predstavnici udruga koje se izričito protive ratifikaciji Konvencije.

Uz navedeno, radi se o osobama koje nemaju nikakvog isustva vezano za problematiku kojom se Konvencija bavi.

Ovo imenovanje kontradiktorno je samoj svrsi odnosno zadatku Radne skupine i dovodi u pitanje stvarnu nakanu Vlade da ratificira Konvenciju.

Pozivamo Ministarstvo da preispita odluku o imenovanju navedena dva člana te ratificira Konvenciju u što kraćem roku kako bi doprinijela zaustavljanju nasilja nad ženama koje u posljednje vrijeme u Hrvatskoj dobiva sve drastičniji oblik.

Vrijeme je da Vlada počne raditi na zaustavljanju sve brutalnijih ubojstava svojih građanki!