U fokusu

Pravobraniteljica preporučila HZZO-u da prouče zakone

Prenosimo priopćenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Gordane Lukač Koritnik, povodom medijskih napisa vezano uz uskraćivanja prava na porodiljnu naknadu. Nepovoljno postupanje u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa temeljem činjenice da je osoba započela medicinski postupak umjetne oplodnje oblik je spolne diskriminacije žena.

Pravobraniteljica preporučila HZZO-u da prouče zakone

Potaknuta napisima u medijima o praksi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u pogledu priznavanja statusa zaposlene osobe trudnicama radi ostvarivanja prava na porodiljnu naknadu, ali i radi podizanja svijesti javnosti, želim uputiti na određena pravna stajališta i činjenice: 

1)  Članak 6. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), koji je usklađen s pravnom stečevinom EU, izričito zabranjuje bilo koji oblik  nepovoljnijeg postupanja prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva, a zabrana se odnosi na sva državna tijela, tijela s javnim ovlastima i na privatne osobe.

2)   Zakonom o ravnopravnosti spolova Republika Hrvatska je transponirala jamstva jednakosti spolova koja čine dio pravne stečevine Europske Unije, a prije svega jamstva koja su trenutno propisana 2006/54/ EC Direktivom o implementaciji načela jednakosti prilika  i jednakog postupanja između muškaraca i žena u pogledu zapošljavanja i rada.

 3)  Članak 1(2)(c ) 2006/54/ EC Direktive izričito propisuje da je bilo kakvo nepovoljno postupanje zbog trudnoće ili porodiljinog dopusta oblik diskriminacije na temelju spola.

 4)  Obveza usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske Unije uključuje i obvezu usklađene primjene transponiranih odredbi.

5)   Nadalje, Europski sud pravde kao najviši sud pravnog poretka Europske Unije u predmetu C-177/88 Dekker ustanovio je da je nepovoljno postupanje u pogledu zapošljavanja uvjetovano trudnoćom osobe oblik spolne diskriminacije žena jer se nepovoljne posljedice takvog postupanja mogu odnositi isključivo na žene.

6)   Štoviše, vodeći se stajalištem iz svoje odluke u predmetu Dekker Europski sud  pravde ustanovio je u nedavnoj odluci u predmetu C-506/06 Mayr da je nepovoljno postupanje u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa temeljem činjenice da je osoba započela medicinski postupak umjetne oplodnje oblik spolne diskriminacije žena.

U izradi svog mišljenja koje će uključivati analizu pravnih normi HZZO-a, u svakom pojedinom predmetu koji se odnosi na diskriminaciju trudnica vodit ću se gore navedenim činjenicama i stajalištima, a pozivam Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da učini to isto.

Pravobraniteljica za ravnopravnost  spolova

Gordana Lukač Koritnik