U fokusu

emacipacija - osnaživanje - transformacija

Pridružite nam se u borbi za ženska prava. Ostalo nam je još puno posla

Pridružite nam se u borbi za ženska prava. Ostalo nam je još puno posla

Iako se mišljenja i ponašanja mijenjaju, moram priznati da se žene i djevojke i dalje suočavaju s groznom nejednakošću i nepravdom diljem svijeta.

Mislite li da ne postoji potreba za feminizmom ni kampanjama za  jednakost prava žena u 2015. godini ? Stanite kako biste promislili o ovim činjenicama:

  • Žene rade dvije trećine sveukupnog svjetskog radnog vremena te proizvode polovinu svjetske hrane, ali zarađuju samo 10 posto svjetskog dohotka i vlasnice su 1 posto zemljišta.
  • I dok žene čine polovicu svjetskog pučanstva, također čine i 70 posto svjetskog siromaštva.
  • Žene i djevojke između 15 i 44 godine života više su izložene riziku da budu silovane, nego da obole od raka, malarije, da budu žrtve rata ili automobilskih nesreća.
  • 1 od 3 žene u svijetu bila je premlaćivana,  prinuđena na seksualni odnos ili zlostavljana tijekom svojeg života.
  • Između 1.5 i 3 milijuna žena u svijetu umire svake godine zbog rodno izazvanog nasilja.
  • Između 700.000 i 4 milijuna žena svake godine je prodano kao seksualno roblje
  • 99 posto smrti tokom trudnoće događa se u zemljama u razvoju, gdje žene umiru od posljedica trudnoće u omjeru jedna na minutu.
  • Žene čine dvije trećine od 780 milijuna osoba u svijetu koje ne znaju čitati.
  • 41 milijun djevojčica u svijetu zabranjeno je pohađanje osnovne škole.
  • Globalno gledajući, 1 od 5 zastupnika u parlamentu su žene.

Ova zastrašujuća lista mogla bi se nastaviti i dalje, ali mislim da ste dovoljno pročitali da biste shvatili kako biste priznali da postoji problem i podržali osnaživanje žena i djevojaka.

Zamislite svijet u kojem svaka žena uistinu može ostvariti svoje pravo da živi slobodna od nasilja, da ide u školu, da sudjeluje u donošenju odluka i da zaradi jednaku plaću za jednak posao. Za mene, to su suštinski ciljevi feminizma; i na kraju razlog zašto  muškarci i dječaci trebaju stati na našu stranu kako bismo zajednički ostvarili tu viziju.

Iz osobne perspektive, izuzetno sam svjesna blagodati koje sam primila od generacija žena prije mene.  Sve mi smo naslijedile slobodu, privilegije i prava o kojima su naše prabake mogle samo sanjati i zadužena sam žrtvama i predanosti sufražetskom pokretu, čiji je neumoran rad osigurao da buduće generacije žena mogu izaći na birališta i da imaju bolje živote i bolje životne prilike.

Već nekoliko godina dolazi do promjene u osvještavanju još uvijek brojnih prepreka s kojima se žene suočavaju na svakom koraku. U Ujedinjenom Kraljevstvu, sve do nedavno, ženski časopisi općenito nisu ni dotakli pitanje feminizma, budući da je smatran prošlošću i nelagodan, gotovo ga se šapčući ispričavalo i izbjegavalo.

Unazad nekoliko mjeseci na britanskim kioscima, riječ na F ponosno je pozirala na naslovicama četiriju sjajnih časopisa. Možda malena pobjeda, ali defintivno dokaz da dolazi do pomaka u mišljenju.

Iako sam potaknuta rastućim interesom za korištenje riječi feminizam, također znam da govorenje nema veliku vrijednost. Može biti odlučno i polarizirajuće,  odvlačeći nas od stvarnih problema. 

Potrebno je poduzeti nešto, bilo na obrazovnom, društvenom, političkom ili osobnom polju.  Moramo postati promjena koju želimo vidjeti, sudjelovanjem i poduzimanjem.

Svi i sve trebaju preuzeti odgovornost i svi i sve imaju svoju ulogu kada se radi o emancipaciji, osnaživanju i transformaciji.

Prevela i prilagodila Marija Sabolić