U fokusu

Stručni skup o prevenciji nasilja u vezama mladih

Rad s mladićima važan za prevenciju nasilja

Rad s mladićima važan za prevenciju nasilja

Nasilje u vezama i partnersko nasilje su muško pitanje! Potreban je kontinuiran rad s mladićima uz podršku zajednice, na redefiniranju maskuliniteta, na način da obrana časti nikako ne uključuje nasilje. Kroz pozitivan pristup mladima moramo razvijati njihove vještine kako bi komunikacijom i poštivanjem suvereniteta osobe gradili pozitivne odnose. Kao jedan od važnijih uzroka rodno uvjetovanog nasilja pojavljuju se neprikladni rodni konstrukti koji žene stavljaju u inferiornu poziciju a muškarce potiču da brane čast i dominaciju silom.

Rodno osviješteni pristup u radu s mladima potiče mlade na redefiniranje šetnih rodnih konstrukata, kao preduvjet izgradnji pravednijih i jednakijih odnosa između muškaraca i žena.

To je jedan od zaključaka javne tribine i rasprave Nasilje u adolescentskim vezama i partnerskim odnosima te korištenje rodno transformativnog pristupa u radu s mladićima kao alata prevencije održane u četvrtak, 9. svibnja, u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji Organizacije mladih Status M, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Koledža javnog zdravstva Sveučilišta u Georgiji.

Bilo je to mjesto susreta nastavnica i nastavnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, liječnica/ika, medicinskih sestara, pedagoginja i pedagoga, psihologinja i psihologa, studentica/studenata, timova školske medicine, nevladinih organizacija te stručnjaka/kinja s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te drugih fakulteta, s jasnim ciljem poboljšanja suradnje u suočavanju s problemom nasilja u mladenačkim vezama.

Prezentirani su rezultati najnovijih istraživanja iz Hrvatske i svijeta, uključujući longitudinalnu studiju provedenu u SAD-u, Healthy Teens koja je kroz period od osam godina promatrala kretanja nasilja u vezama adolescenata, jedinstvenu u svijetu. Profesorica Pamela Orpinas naglasila je da se moraju diferencirati razine nasilja, kako bi žrtve jasnije prepoznale i posljedično prijavile nasilje. Upravo neprijavljivanje nasilja u romantičnim odnosima perpetuira održavanje nezdravih i nasilnih odnosa.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić zakonski je definirala partnersko nasilje. Riječ je o nasilju koje se ne odvija samo u postojećim vezama, već uključuje zlostavljanje od strane bivših partnerica i puno češće, partnera. Naglasila je važnost koordinacije između institucija s ciljem bolje provedbe postojećeg zakona o ograničavanju i suzbijanju tog nasilja, nedostatak koje i dalje rezultira tragičnim posljedicama.

Nataša Bijelić prezentirala je dugogodišnji rad CESI na prevenciji nasilja u adolescentskim vezama a Ajana Low rezultate istraživanja Društva za psihološku pomoć o nasilju u vezama mladih.

Natka Gereš iz udruge Status: M, predstavio je program Inicijativa mladića za prevenciju nasilja i kampanji Budi muško, mijenjaj pravila. Riječ je o programu usmjerenom na dekonstrukciju štetnih rodnih konstrukata maskuliniteta koji dovode do nasilja, te promociji pozitivnog maskuliniteta radom s mladićima u tehničkim školama. Prezentirani su uspjesi u promjeni stavova i ponašanja 500 mladića u području rodne ravnopravnosti, reproduktivnog i seksualnog zdravlja, homofobije te nasilja. Udruga je kroz program uspjela potaknuti mladiće na usvajanje novih znanja i vještina potrebnih za suočavanje s nasiljem. Mladići kroz Budi muško klubove, pozitivne skupine mladića, usvajaju rodno prikladnije stavove za zdraviji život i izgradnju ravnopravnijeg društva.

Rodna jednakost je dobrobit i za muškarce i za žene, i muškarci se moraju aktivno uključiti u izgradnju odnosa u kojem se zalažu za nenasilje. Događanje su podržale Hrvatska sestrinska komora, Hrvatska liječnička komora te Agencija za odgoj i obrazovanje.